Open dagen

 Open dagen

Dit jaar gaan de deuren van de Hervormde kerk in Wijnjewoude en dan met name de kerk van Duurswoude aan het Breeberchspaed 1,  Wijnjewoude in de zomermaanden open.

In 1988 is hier al mee begonnen.