Collecterooster Diaconie

De collecten in december zijn bestemd voor:

  3 december    Weinterp          Stichting Hulp vervolgde Christenen
Stichting HVC helpt vervolgde christenen. Bondgenootschap betekent dat je niet alleen bent.
Zélfs als je alleen bent. Dat er iemand aan je denkt. Zélfs als iedereen je vergeet. Dat er mensen van je houden. Zélfs als iedereen je haat. Het betekent dat er iemand is die méélijdt en die je helpt. Iemand die daadkrachtig ondersteunt bij de soms onmogelijke opgaven van het leven. Christen zijn – bijvoorbeeld – terwijl de dood dreigt. Overleven zonder eten. Evangeliseren in het hol van de leeuw. Voor je gelijk pleiten, terwijl onrecht regeert. Een kerk bouwen zonder middelen. Opgroeien zonder ouders en zonder geld. Dat kunnen de opgaven zijn van vervolgde christenen. HVC doet er alles aan om daar waar mogelijk een helpende hand te bieden. Christenen in vervolging helpen, zit in onze genen.

10 december    Weinterp          Dorcas
Dorcas Voedselactie 2023: Broodnodig! Het zijn schokkende cijfers. Wereldwijd heeft 1 op de 10 chronisch honger. De gevolgen van verschillende crises stapelen zich op. Mensen worden ziek en raken uitgeput. En de toekomst? Die is vaak heel ver weg.
Dorcas kent de mensen die het ’t allermeest nodig hebben. Wereldwijd. Wij helpen op alle mogelijke manieren en passen onze hulp aan op de situatie en het land.
Bijvoorbeeld in Jemen brengen we mensen noodvoedselpakketten.
Of in Ethiopië trainen we boeren om een nieuw beroep te leren waardoor ze minder afhankelijk zijn van weersomstandigheden. En in Moldavië helpen we mensen om een eigen kas te plaatsen om groente in te verbouwen en dit te verkopen. Zo staat er nu en later brood op de plank.
Wij komen in actie voor mensen in nood die dagelijks gezond voedsel moeten missen. En dat is belangrijk. Want eten is nodig om te kunnen leren, werken, spelen en te groeien. Jouw hulp is broodnodig voor voedsel voor nu en voor een gezonde toekomst.

17 december    Duurswoude    HGJB
We leven in een gebroken wereld. Dat zien we dagelijks in levens van mensen in de landen waar we werken. In het leven van Oudaegro, die de oogst op zijn stuk land in Burkina Faso ieder jaar ziet afnemen. In het leven van Dina, die niet naar school mag in Haïti, maar gebruikt wordt als huisslaaf. In het leven van Alamu, die zijn gezin in Ethiopië niet meer kan onderhouden en daarom denkt aan de gevaarlijke oversteek naar Europa. In het leven van Kate uit de Filipijnen, die ’s avonds geen eten krijgt omdat haar vader te weinig heeft verdiend.
Wij zijn Oudaegro, Dina, Alamu en Kate. Wij zijn boeren, vissers, ondernemers, onderwijzers, kinderen en directeuren, die samen verbonden zijn. Wij zijn zelf de kans die nodig is om de negatieve spiraal van armoede te doorbreken. Wij zijn vrijwilligers, ondernemers, kerken, jongeren en kinderen in Nederland. Wij voelen ons verbonden met onze naaste ver weg. Iedere winkel, onderneming, kerk en schoolklas kan net als wij samenwerken met mensen wereldwijd voor duurzame verandering, vanuit Bijbels perspectief.
Samen maken we het verschil. Omdat we verbonden zijn, door Woord én daad.

24 december    Duurswoude    Eindejaarscollecte

25 december    Weinterp         Eindejaarscollecte

26 december    Weinterp         Eindejaarscollecte

31 december    Weinterp          Woord en Daad
Duurzame verandering voor mensen in armoede. We willen op moeilijke plekken zijn.
Waar we keuzemogelijkheden creëren voor mensen die nu nog leven in armoede, waardoor ze boven de armoede kunnen uitstijgen.

  1 januari       De Driehoek     Woord en Daad

  7 januari      Weinterp          Stichting Messiasbelijdende Joden
Makor Hatikvah. In Israël is één school voor Messiasbelijdende Joodse kinderen: Makor HaTikva in Jeruzalem. De naam van de school betekent ‘Bron van de hoop’. Hier krijgen kinderen onderwijs over Jezus, de Bron van hoop! Zo worden kinderen toegerust om in de Israëlische samenleving een levende getuige van Jezus de Messias te zijn. Het onderwijs wordt gegeven door gediplomeerde docenten.
Yoel Russu is als directeur naast zijn taak op school, actief om fondsen voor de school te werven.
De school groeit en is daarom bezig om uit te breiden. Dit is echter een zoektocht omdat de grond in Jeruzalem erg duur is. Bidt u mee om mogelijkheden zodat nog meer kinderen dit mooie onderwijs kunnen ontvangen? Het streven is dat de school in de toekomst ook overheidssteun zal krijgen.
Zo lang dit nog niet het geval is, moeten de ouders een forse bijdrage betalen en heeft men uw gift nodig.