Collecterooster Diaconie

COLLECTEN

Nu er geen kerkdiensten meer worden gehouden zijn er ook geen collecten meer.

Misschien een tip:

Zet thuis een busje neer, doe wekelijks daar een bijdrage in tijdens het bekijken van de dienst en wanneer we weer naar de kerk mogen, geven we samen aan een inhaalcollecte.

Ook kunt een bijdrage overmaken op rekeningnummer:                                      NL04 RABO 0373 7051 90 t.n.v.
Diaconie N.H. Gemeente Wijnjewoude