Collecterooster Diaconie

De collecten in de maand juni zijn bestemd voor:

  4 juni Voedselbank Opsterland
De Voedselbank is een landelijk initiatief tegen armoede en verspilling. De eerste Voedselbank in Europa ontstond in 1984 in Frankrijk. Inmiddels zijn er in 17 Europese landen voedselbanken.
In Nederland is in 2001 in Rotterdam het eerste initiatief gestart voor een Voedselbank. Inmiddels zijn er verspreid over heel Nederland meerdere voedselbanken actief.

11 juni Stichting Mensenkinderen
Mensenkinderen helpt kinderen, gezinnen, gehandicapten en bejaarden in Albanië, Armenië en Moldavië voor wie niemand anders zorgt. We werken uitsluitend via kerken en lokale organisaties.
Onze projecten zijn concreet, uitvoerbaar en bieden directe hulp. Mensenkinderen stuurt geen (dure) transporten, we kopen de goederen in het land zelf. Dat is veel efficiënter en het stimuleert ook de lokale economie. Zo wordt uw gift als het ware dubbel besteed. We zetten ons al sinds 2003 in voor de allerarmsten in Oost-Europa. Daarnaast geven wij voorlichting om groepen en individuen te motiveren zodat deze betrokken raken bij het helpen en dienen van de naaste in nood.
Hoewel Mensenkinderen een christelijke organisatie is, verlenen wij hulp ongeacht religie of etnische achtergrond.

18 juni MAF
Wij vliegen waar wegen eindigen. Met 120 MAF-vliegtuigen vliegen we wereldwijd hulp en het Evangelie naar moeilijk bereikbare gebieden. Als MAF Nederland zenden wij piloten, vliegtuigmonteurs, IT-specialisten, leerkrachten en programma managers uit naar onze projecten in 26 landen. Wij vliegen lokale en internationale organisaties naar gebieden om ontwikkelingshulp, noodhulp, medische hulp en het Evangelie te brengen.

25 juni NBG
Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG) brengt al meer dan 200 jaar de Bijbel dichtbij.
We willen dat mensen in binnen- en buitenland toegang krijgen tot de Bijbel. Want in de Bijbel horen wij Gods boodschap van liefde voor de wereld, die ons in beweging brengt en onze weg verlicht.