Collecterooster Diaconie

De collecten zijn in de maand november bestemd voor:

3 november Duurswoude Woord en Daad
Woord en Daad werkt wereldwijd in 22 landen, voor vele kwetsbare doelgroepen. Want we weten: door mensen in een land samen te laten groeien, gaan ze samen op weg naar een zelfstandig bestaan.
We verbinden mensen, organisaties en sectoren in een land, en over landsgrenzen heen. Via onze programma’s Agrarische ontwikkeling, Bewustwording, Duurzaam water, Educatie, Noodhulp en weerbaarheid en Werk en opleiding, werken we al 45 jaar aan duurzame verandering.

7 november Weinterp Diaconie

10 november Weinterp Stichting mensenkinderen
Moldavië – geef arme gezinnen een geit en een betere toekomst
Moldavië is het armste land van Europa.
De zwakke economie en de slechte omstandigheden in het land maken dat de meerderheid van de inwoners het slecht heeft. Veel ouderen zijn eenzaam en moeten zich zelf maar zien te redden, nadat hun kinderen in het buitenland werk zijn gaan zoeken.
Veel kinderen worden bij hun grootouders achtergelaten of groeien op in een één-ouder gezin. Veel arme gezinnen hebben moeite hun kinderen te voeden en om hun rekeningen te kunnen betalen.
Sommige gezinnen hebben bij hun huis de mogelijkheid dieren te verzorgen zoals kippen, ganzen, geiten enz. Vanwege hun lage inkomen kunnen ze echter geen (klein) vee kopen om zodoende hun inkomen te verhogen.
Mensenkinderen wil samen met plaatselijke kerken in Moldavië deze arme gezinnen gaan helpen door ze ieder een geit te schenken.
Hiermee krijgen ze betere voeding voor hun kinderen, en de mogelijkheid om de melk en de zelfgemaakte kaas te verkopen. Het gezin krijgt meer inkomen en wordt meer zelfvoorzienend.
De geiten zullen op de plaatselijke markt gekocht worden door iemand van de kerk en ook persoonlijk bij de gezinnen worden afgeleverd.
Op deze manier ontstaat er meer contacten tussen de gezinnen en de leden van de plaatselijke kerken, die zo op een hele praktische manier Gods liefde kunnen laten zien.

17 november Duurswoude De Herberg
Voor wie?
Het kan jaren voorspoedig gaan in je leven. En dan opeens word je geconfronteerd met verdriet en tegenslag. Overleden dierbaren, problemen op het werk, problemen in je huwelijk en gezin, gezondheidsproblemen en/of mantelzorg. Of gevoelens van eenzaamheid, angst of minderwaardigheid die niet langer te hanteren zijn.
Wat bieden wij?
In een gastvrij huis in een prachtige omgeving, bij een geopende Bijbel, met professionele begeleiding bieden wij liefdevolle aandacht. We hebben verschillende mogelijkheden die bij jou aansluiten. Je kunt kiezen uit een herstelprogramma, retraite of kom-op-adem.

24 november Weinterp GlobalRize
Meer dan de helft van de wereldbevolking maakt gebruik van het internet.
Het is ook nog eens een superlaagdrempelige manier om contact te leggen en te onderhouden. GlobalRize gelooft in de mogelijkheden die het internet biedt om het evangelie te delen. Daarom plaatsen we berichten via sociale media en begeleiden we mensen die meer willen weten 1-op-1 via de chat en cursussen. Het mooie is dat op deze manier iedereen kan meewerken aan het evangelie verspreiden, gewoon vanuit huis!