Collecterooster Diaconie

De collecten zijn in de maand mei bestemd voor:

12 mei Duurswoude GlobalRize
Dagelijkse bemoediging via Messenger.
Gebruikers van Messenger (de chatdienst van Facebook) kunnen zich inschrijven voor het ontvangen van dagelijkse Bijbelteksten, artikelen of meditaties. Deze functie gebruiken we nu een aantal maanden en blijkt een succes. Al 8000 mensen hebben zich aangemeld en dagelijks komen hier nieuwe gebruikers bij!
Voor sommigen is dit de enige manier om dagelijks het Woord te ontvangen. Een meneer uit India gebruikt de berichten om te preken in zijn kerk.

19 mei Weinterp Mensenkinderen
Moldavië – geef arme gezinnen een geit en een betere toekomst.
Moldavië is het armste land van Europa.
De zwakke economie en de slechte omstandigheden in het land maken dat de meerderheid van de inwoners het slecht heeft.
Veel ouderen zijn eenzaam en moeten zich zelf maar zien te redden, nadat hun kinderen in het buitenland werk zijn gaan zoeken.
Veel kinderen worden bij hun grootouders achtergelaten of groeien op in een één-ouder gezin. Veel arme gezinnen hebben moeite hun kinderen te voeden en om hun rekeningen te kunnen betalen.
Sommige gezinnen hebben bij hun huis de mogelijkheid dieren te verzorgen zoals kippen, ganzen, geiten enz. Vanwege hun lage inkomen kunnen ze echter geen (klein) vee kopen om zodoende hun inkomen te verhogen.
Mensenkinderen wil samen met plaatselijke kerken in Moldavië deze arme gezinnen gaan helpen door ze ieder een geit te schenken. Hiermee krijgen ze betere voeding voor hun kinderen, en de mogelijkheid om de melk en de zelfgemaakte kaas te verkopen. Het gezin krijgt meer inkomen en wordt meer zelfvoorzienend.
De geiten zullen op de plaatselijke markt gekocht worden door iemand van de kerk en ook persoonlijk bij de gezinnen worden afgeleverd. Op deze manier ontstaan er meer contacten tussen de gezinnen en de leden van de plaatselijke kerken, die zo op een hele praktische manier Gods liefde kunnen laten zien.

26 mei Duurswoude Woord en Daad
Woord en Daad werkt vanuit Bijbels perspectief aan duurzame verandering voor mensen in armoede.
Woord en Daad verbindt mensen, organisaties, bedrijven en lokale partners uit alle sectoren. Zo scheppen we samen hoop en nieuwe kansen, en werken we aan een menswaardig bestaan voor iedereen.
Doet u mee?

30 mei Geref. Kerk Diaconie

  2 juni Duurswoude De Herberg
Voor wie?
Het kan jaren voorspoedig gaan in je leven. En dan opeens word je geconfronteerd met verdriet en tegenslag. Overleden dierbaren, problemen op het werk, problemen in je huwelijk en gezin, gezondheidsproblemen en/of mantelzorg. Of gevoelens van eenzaamheid, angst of minderwaardigheid die niet langer te hanteren zijn.
Wat bieden wij?
In een gastvrij huis in een prachtige omgeving, bij een geopende bijbel, met professionele begeleiding bieden wij liefdevolle aandacht. We hebben verschillende mogelijkheden die bij jou aansluiten. Je kunt kiezen uit een herstelprogramma, retraite of kom-op-adem.