Collecterooster Diaconie

De  collecten in oktober zijn bestemd voor:

  4 oktober                   Groot Nieuws Radio                                                            Groot Nieuws Radio is een christelijk radiostation dat uitzendt via DAB+, internet en interactieve tv. Elke dag hoor je bemoedigende en opbouwende radioprogramma’s en christelijke muziek. We willen christenen dienen met het evangelie van Jezus Christus, zodat je houvast vindt in je geloof en je je uitgedaagd weet om je in te zetten voor gezin, kerk en samenleving. Tegelijkertijd willen we je prikkelen om (kritisch) na te denken over actuele thema’s. Ook het vergroten van eenheid onder christenen in Nederland hoort bij de missie van Groot Nieuws Radio.

 11 oktober                   Stichting Messiasbelijdende Joden /                                                                                Noodhulp Israël                                                          Noodhulp Israël is een initiatief van de Stichting Steun Messiasbelijdende Joden, het Steunfonds Israël/Isaäc Da Costa en het Centrum voor Israëlstudies. Aanleiding voor de oprichting van het noodfonds zijn de zorgelijke signalen die de organisaties ontvangen van partners in Israël als gevolg van de coronacrisis. Messiaanse Joden en Arabische christenen worden dubbel geraakt door de gevolgen van de coronacrisis. Zij hebben niet alleen te maken met verminderde (collecte)inkomsten vanwege de slechte lokale omstandigheden (inmiddels is 25 procent van de Israëli werkeloos). Ook de donaties uit het buitenland nemen sterk af. Deze buitenlandse donaties vormen een belangrijke inkomstenbron voor de kleine Arabisch-christelijke en Messiaans-Joodse gemeenschap in Israël.

 18 oktober                   GZB                                                                                          Wereldwijd zijn we in een nieuwe werkelijkheid terechtgekomen en ook partnerkerken van de GZB zullen hun activiteiten daarop moeten aanpassen. De GZB wil hen daar graag bij helpen. Daarom gaat de noodhulp vanuit de GZB onder de titel “Nood door corona steeds groter – de kerk blijft delen!” een tweede fase in. In deze tweede fase wil de GZB naast het uitdelen van voedselpakketten, ook hulp bieden voor de lange termijn.          Denk bijvoorbeeld aan apparatuur om online diensten en cursussen te verzorgen, zaaigoed voor boeren, zeep en mondkapjes, hulp bij het vinden van werk.
De Presbyteriaanse Kerk van Colombia heeft bijvoorbeeld vijf Bijbelinstituten. Alle locaties zijn nu gesloten; de lessen worden digitaal aangeboden. Maar zeker in de meer rurale gebieden hebben lang niet alle studenten een laptop of toegang tot goed internet. Door hen te voorzien van de juiste middelen kunnen ook deze studenten – vaak leidinggevenden binnen gemeenten  worden toegerust met goed Bijbels onderwijs. Dit komt ook weer ten goede aan de gemeenten die ze dienen. De GZB roept Nederlandse christenen op te doneren zodat partnerkerken wereldwijd hulp kunnen bieden aan mensen die zijn getroffen door de gevolgen van corona.

25 oktober                   Nederlands Bijbelgenootschap                                                                                     Steun ons werk voor de Bijbel                                                    Het NBG zorgt in Nederland voor eigentijdse Bijbelvertalingen, zoals de Bijbel in Gewone Taal, de Samenleesbijbel en de kinderdienstmethode Bijbel Basics. Zo geven we de Bijbel door aan nieuwe generaties.

  1 november               Stichting Mensenkinderen                                                        In navolging van Jezus Christus is Mensenkinderen Bewogen met de allerarmsten en wil hulp bieden door mensen in Nederland Bewust te maken van de grote nood van de allerarmsten en ervoor te zorgen dat zij Betrokken raken bij het werk van Mensenkinderen, zodat de allerarmsten gesteund en bemoedigd worden met de Blijde Boodschap en Barmhartige daden. Mensenkinderen biedt hulp aan de allerarmsten ongeacht ras, religie, geslacht of politieke overtuiging.