Collecterooster Diaconie

De collecten in februari zijn bestemd voor:

  5 februari                   Voedselbank Opsterland
De Voedselbank is een landelijk initiatief tegen armoede en verspilling. De eerste Voedselbank in Europa ontstond in 1984 in Frankrijk. Inmiddels zijn er in 17 Europese landen voedselbanken. In Nederland is in 2001 in Rotterdam het eerste initiatief gestart voor een Voedselbank. Inmiddels zijn er verspreid over heel Nederland meerdere voedselbanken actief. 
De Stichting Voedselbank Opsterland bestaat sinds 31 mei 2005.
De Voedselbank is een organisatie van een groep vrijwilligers die zich bezig houdt met: “Het inzamelen van kosteloos ter beschikking gestelde levensmiddelen, om deze kosteloos uit te delen aan personen die onvoldoende middelen hebben om in hun levensonderhoud te voorzien.” De Voedselbank slaat twee vliegen in één klap. Levensmiddelen die niet meer geschikt zijn voor verkoop in de winkel, maar nog prima geschikt zijn voor consumptie worden niet meer weggegooid en verspild, maar gebruikt om mensen te helpen die deze levensmiddelen hard nodig hebben, omdat ze om welke reden dan ook niet voldoende geld hebben om voldoende eten te kopen. Als vrijwilligersorganisatie zijn wij afhankelijk van donaties van voedsel door bedrijven, financiële steun van bedrijven, instellingen en particulieren en van de hulp van vrijwilligers.

12 februari                   MAF
Noodhulp is hulp aan slachtoffers van gewapende conflicten of natuurrampen. MAF is bij een ramp vaak als een van de eerste organisaties ter plaatse om de situatie in kaart te brengen en hulp te brengen. Als de infrastructuur na een ramp grotendeels verwoest, bieden de vliegtuigen van MAF uitkomst. We vliegen medische teams en hulpmiddelen naar de getroffen dorpen en steden. Gewonden brengen we naar medische hulpposten en we brengen vanuit de lucht rampgebieden in beeld zodat hulporganisaties en overheden weten waar de nood het hoogst is. Ook op deze manier wil MAF Gods Liefde laten zien aan mensen in nood!
Uw donatie komt volledig ten goede aan het noodhulpfonds.

 19 februari                   Dorcas
Dorcas investeert in duurzame verandering in het leven van mensen die achtergesteld worden. Bij armoede, uitsluiting en crisis creëren we mogelijkheden voor hen om tot bloei te komen. Zo volgen we Jezus Christus.

26 februari                   GZB / Project 10 27
De naam van het diaconale programma Project 10:27 verwijst naar Lukas 10 vers 27, waar Jezus oproept om God lief te hebben boven alles en je naaste als jezelf. We leren van Hem om Zijn liefde niet alleen met de mond, maar ook in daden te belijden. In navolging van Jezus heeft een christelijke gemeente zorg voor mensen om haar heen, dichtbij en ver weg.
Visie
De gemeente van Christus – en daarmee iedere christen – leeft uit de opdracht getuige van Jezus Christus te zijn en geeft daarom het Evangelie door in woorden, maar ook in daden. De gemeente heeft zorg voor de mensen om haar heen, dichtbij en ver weg.
Missie
Project 10 27, het diaconale programma van de GZB, ondersteunt hervormd-gereformeerde gemeenten binnen de Protestantse Kerk in Nederland om de liefde van Christus praktisch zichtbaar te maken. Hiervoor zijn tientallen diaconale projecten wereldwijd en in Nederland beschikbaar.