Collecterooster Diaconie

De collecten in de maanden juli en augustus zijn bestemd voor:

  7 juli Duurswoude Nederlands Bijbelgenootschap
Het Nederlands Bijbelgenootschap brengt de Bijbel dichtbij, sinds 1814. Samen met leden en donateurs maken we het mogelijk dat mensen in binnen- en buitenland de Bijbel ontdekken, ervaren en doorgeven.
Dat doen we voor volgende generaties, in andere talen en in nieuwe vormen. Het NBG is er voor iedereen die de Bijbel relevant vindt en er zingeving voor zijn of haar leven aan wil ontlenen.

14 juli Duurswoude Diaconie

21 juli Duurswoude De Herberg
Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg wil als verlengstuk van de plaatselijke kerkelijke gemeente een tijdelijk huis en geestelijke begeleiding bieden aan individuele gemeenteleden die, om wat voor reden dan ook, even afstand willen nemen van hun woon/werksituatie en zich willen bezinnen op levensvragen. Daarbij kunnen psychosociale problemen een rol spelen.
De stichting tracht haar doel te bereiken door het bieden van:
een christelijke leefgemeenschap
individuele geestelijke begeleiding door professionele begeleiders
een beperkt dagprogramma, rust en ruimte
advies m.b.t. nazorg
informatie en advies aan de plaatselijke gemeente
Grondslag en doel
Christus ontfermt Zich over mensen die (te) veel zorgen hebben.
In navolging van Hem heeft de christelijke gemeente oog voor de naaste die beschutting tegen de storm nodig heeft. Maar soms is er meer nodig dan pastorale zorg vanuit de gemeente. Om die reden is Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg in het leven geroepen. Dit huis (op het landgoed De Pietersberg in Oosterbeek) wil fungeren als een verlengstuk van het pastorale/diaconale werk dat in de gemeente plaatsvindt.
De liefde van Christus wordt hier vertaald in gesprekken, Bijbelbesprekingen, aandacht van stafleden en vrijwilligers, ontspanning en cursussen.
Dit huis, op het landgoed De Pietersberg in Oosterbeek, is geen therapeutisch centrum, maar een plaats om tot rust te komen. Daardoor worden gasten geholpen om het evenwicht in het leven en zicht op Hem te (her)vinden.

De Herberg doet haar werk vanuit de gereformeerde traditie. De gasten zijn afkomstig uit de breedte van christelijk Nederland.

28 juli Duurswoude Trans World Radio
Werkwijze TWR
De programma’s van TWR worden vrijwel altijd geproduceerd in het land waar ze ook worden uitgezonden, tenzij dit te gevaarlijk is. Dan bevindt de radiostudio zich vaak in een naburig land. In de taal en het gebied waar TWR uitzendt, wordt er zoveel mogelijk samengewerkt met de kerk, christenen en andere christelijke organisaties die ter plaatse aanwezig zijn. Op deze manier blijven de programma’s dicht bij de mensen en hun cultuur staan.
TWR ondersteunt de kerken bij het volvoeren van de grote zendingsopdracht die Jezus gaf in Mattheüs 28: 19.
TWR richt zich via de radio en andere media vooral op gebieden en culturen waar zendelingen moeilijk kunnen komen, bijvoorbeeld vanwege christenvervolging.

  4 augustus Duurswoude GZB
Mensen bereiken met het Evangelie, dat is ons verlangen.
Zodat mensen wereldwijd God leren kennen en groeien in geloof.

11 augustus Duurswoude Het Pand Groningen
In Het Pand ben je altijd welkom. Zoek je ook een stukje gezelligheid?
Of ben je op zoek naar zingeving? Zou je meer willen weten over het Christelijke geloof, over wie Jezus is? In Het Pand maken wij de link tussen jou en God, tussen ons en jou! Kom gerust en kijk bij “activiteiten” of wij jou ook iets te bieden hebben!

18 augustus Duurswoude Open Doors
Open Doors steunt christenen die om hun geloof worden vervolgd of verdrukt. Open Doors brengt Bijbels en christelijke lectuur naar landen die daarvoor gesloten zijn. Daarnaast geeft Open Doors training en verleent de organisatie praktische hulp, zoals traumazorg en noodhulp.

25 augustus Duurswoude HGJB
Missie
De HGJB is een vereniging van gemeenten en jeugdclubs binnen de Protestantse Kerk in Nederland die, staande in de hervormd-gereformeerde traditie, jongeren van de gemeente bij Christus wil brengen, opdat ze Hem leren kennen, vertrouwen en navolgen. We doen dit in afhankelijkheid van en gehoorzaamheid aan God, die ons wil inschakelen bij de uitbreiding van Zijn Koninkrijk in deze wereld. Met dat doel organiseren we inspirerende activiteiten voor jongeren en rusten we hun ouders en leidinggevenden toe met een samenhangend geheel van kennis, vaardigheden, methoden en materialen voor goed kerkelijk jeugdwerk.
Visie
De HGJB gelooft dat jongeren voor hun behoud Christus nodig hebben en dat Gods Koninkrijk doorbreekt wanneer zij hun houvast vinden in Hem. Hun gemeenten komen tot bloei wanneer zij maximaal zijn toegerust om de navolging van Christus concreet te maken in de leefwereld van jongeren en hen daarin voor te leven.

  1 september Duurswoude Lichtpunt Kollumerzwaag
Stichting Maatschappelijke Opvang en Ontmoeting Lichtpunt in Kollumerzwaag (Fryslân) is een stichting die vanuit christelijke levensovertuiging onderdak en dagbesteding biedt aan mensen die dat nodig hebben. De opvangboerderij Lichtpunt is enige jaren geleden verbouwd.
In de boerderij zijn nu elf appartementen gesitueerd en één crisis opvangkamer. Naast de opvangboerderij staat een woning met twee appartementen. De bewoners van deze appartementen vallen ook onder de vlag van de opvang.
Lichtpunt heeft veel te bieden, namelijk Opvang, Begeleiding, Ontmoeting, Dagbesteding en de Kringloopwinkel Lichtpuntloods in Kollumerzwaag. Gesteund door bijna 200 vrijwilligers die betrokken zijn bij het Lichtpunt, giften van kerken en donateurs, kunnen wij mensen opvangen en begeleiden.