Collecterooster Diaconie

De collecten in de maand april zijn bestemd voor:

   1 april                       Dorcas             

Dorcas werkt aan blijvende verandering in het leven van de allerarmsten in dertien landen in Afrika, Oost-Europa en het Midden-Oosten. Onze hulp is nooit vluchtig, maar altijd gericht op blijvende verandering. We werken bijvoorbeeld aan het creëren van sociale vangnetten rondom kwetsbare mensen, zodat zij de zorg krijgen die zij nodig hebben. We trainen hen in weerbaarheid en veerkracht, zodat zij weer zelfvertrouwen hebben. En we ondersteunen mensen in ondernemerschap, zodat zij weer genoeg inkomen hebben om goed voor zichzelf te zorgen. Een voorbeeld hoe het leven van iemand kan veranderen, is dat van de 23-jarige Lemlem uit Ethiopië.  Zij vertelt: ‘Nadat mijn vader overleed, besloot mijn moeder te verhuizen.  Ze liet mij achter bij haar tante. Mijn moeder hertrouwde, maar heeft haar nieuwe man nooit verteld dat ze een dochter had. In de vakanties ging ik af en toe bij mijn moeder op bezoek. Dan zei zij altijd tegen haar man dat ik haar zus was. Ik voelde me hierdoor zo ongewenst. Via een vriendin hoorde Lemlem van het opleidingscentrum van Dorcas. Ze schreef zich in en begon met een kooktraining. ‘Ik vond het fijn om hard te werken en veel te leren. Naast de opleiding werkte ik ook nog. Het was dus best een drukke tijd.’  In acht maanden tijd leerde ze van alles over het bereiden van eten. Na haar training hielpen de medewerkers van het centrum haar om een baan te vinden. ‘Ik ben nu hoofd van de bediening in een koffiehuis! Ik werk er met veel plezier en verdien genoeg geld om ook voor mijn oudtante te zorgen. En ik durf zelfs te dromen van mijn eigen koffiehuis. Ook hoop ik andere jonge mensen te inspireren met mijn verhaal.’  Naast Lemlem helpt Dorcas jaarlijks honderdduizenden andere mannen, vrouwen en kinderen. Met uw bijdrage, klein of groot, kunt u mensen helpen tot bloei te komen. Doet u mee? Dank u wel!

  4 april                        Hoop voor Albanië      

De Corona crisis duurt nog steeds voort we worden het zat ! Maar wij hier in Nederland hebben al uitzicht op een vaccin met de daarbij komende versoepelingen. In Albanië is dit zeker niet het geval het vaccin is de ver van mijn bed show daar, zeker voor de allerarmsten. Geen werk – geen inkomen – geen eten! HvA zal met Pasen voor hen wederom een voedselpakket inclusief een zak meel verzorgen. Helpt u mee !?  Voor een zak meel van  € 20,- kan een familie van 5 personen een maand vooruit.            Voor € 35,- sponsort u een voedselpakket incl. een zak meel. Van harte aanbevolen om met Pasen licht en verlichting te brengen.

  5 april                        Stichting Mensenkinderen                                                         In de Bijbel komt het woord ‘mensenkind’ (Hebreeuws: ben adam) veelvuldig voor. Hiermee wordt de enkeling in het geheel van de mensheid bedoeld. Het wil zeggen dat God te midden van miljoenen mensen oog heeft voor die ene mens. Dat is ook wat Mensenkinderen beoogt: oog hebben voor (de nood van) de individuele mens. Mensen zijn geen nummers, maar individuen die behoefte hebben aan voedsel, onderdak, liefde, zorg en hoop voor de toekomst. Mensenkinderen zet zich er voor in om Gods zorgende liefde en liefdevolle zorg handen en voeten te geven.

11 april                        De  Herberg                                                                                  We kijken terug op een bijzonder jaar, waarin we nog meer dan in andere jaren ervaren dat we ons werk in de Herberg alleen in afhankelijkheid van de Heere God kunnen doen. We zijn dankbaar met u in dit nummer te kunnen delen wat wel mogelijk is ondanks de beperkende maatregelen vanwege de wereldwijde corona pandemie. Hoe gasten worden geraakt en weer kunnen bidden. Hoe vrijwilligers blij zijn er te mogen zijn voor de ander en elkaar te ontmoeten. De Herberg is voor het belangrijkste deel van de inkomsten afhankelijk van collecten en bijdragen van diaconieën en particulieren uit het hele land. Het baart ons zorgen, dat de giften t/m november achterblijven bij andere jaren. Mogen wij deze maand op uw financiële steun rekenen en helpt u ons het verlies te beperken? We leven in de Adventsdagen en zijn op weg naar Kerst. In Jesaja 7 vers 14 lezen we: “Daarom zal de Heere Zelf u een teken geven: Zie, de maagd zal zwanger worden. Zij zal een Zoon baren en Hem de naam Immanuel geven .” Wat een wonder van genade: God met ons. Dat wonder mogen we delen met elkaar en met onze gasten in de Herberg.

18 april                        Noodhulp Israël                                                                    Noodhulp Israël bood hulp aan 24 projecten                                                      Noodhulp Israël, een mooie samenwerking tussen diverse kerken en organisaties, heeft in de afgelopen acht maanden een bedrag van € 200.000 ontvangen en dit besteed aan 24 projecten en gemeenten in Israël.  De Coronacrisis heeft wereldwijd diepe sporen nagelaten. Vooral veel liefdadigheidsorganisaties in Israël kregen het zwaar te verduren. Noodhulp Israël heeft er een aantal financieel kunnen steunen, zoals de pro-life organisatie, Be’ad Chayim voor moeders in nood, de Bible Society, het bejaardenhuis Ebenezer Home, en de Messiaans-Joodse school Makor HaTikvah in Jeruzalem.   Namens  Noodhulp Israël    Dank u wel

25 april                        MAF                                                                                                Overstromingen, sprinkhanenplaag en grote stromen vluchtelingen in 2020. Oeganda en zijn inwoners hebben het bepaald niet makkelijk. Toch bewijzen zij zich als ware doorzetters die hun leven meteen hervatten en doorgaan ondanks alles wat is gebeurd. Bij MAF weten wij hoe belangrijk juist dan blijvende hulp op medisch-, geestelijk- en ontwikkelingsgebied is. Daarom vliegt MAF een groot aantal ontwikkelingsorganisaties zoals ZOA, Tutapona, Save The Children en Plan International, door het land en naar de meest afgelegen gebieden om iets van Gods liefde aan de mensen te laten zien. In 2020 heeft de Oegandese regering een tussentijds vliegverbod uitgesproken dat ook voor MAF geen uitzondering maakte. Alleen ten tijde van de overstroming werd een speciale spoedtoestemming verleend. Binnen de kortste keren heeft MAF toen een vracht van 30.242 kg hulpgoederen zoals voedsel, dekens en medicijnen gevlogen om de grootste nood te verlichten. Een medewerker van een partnerorganisatie sprak zijn dank uit: “Bedankt, MAF, voor de excellente ondersteuning met de logistiek van alle hulpverlening.“

  2 mei                    Stichting Hulp Vervolgde Christenen                                      HVC. Geloof verbindt. Bondgenootschap betekent dat je niet alleen bent. Zélfs als je alleen bent. Dat er iemand aan je denkt. Zélfs als iedereen je vergeet. Dat er mensen van je houden. Zélfs als iedereen je haat.                      Het betekent dat er iemand is die méélijdt en die je helpt. Iemand die daadkrachtig ondersteunt bij de soms onmogelijke opgaven van het leven. Christen zijn – bijvoorbeeld – terwijl de dood dreigt. Overleven zonder eten. Evangeliseren in het hol van de leeuw. Voor je gelijk pleiten, terwijl onrecht regeert. Een kerk bouwen zonder middelen. Opgroeien zonder ouders en zonder geld. Dat kunnen de opgaven zijn van vervolgde christenen. HVC doet er alles aan om daar waar mogelijk een helpende hand te bieden. Christenen in vervolging helpen, zit in onze genen.