Collecterooster Diaconie

De collecten in januari zijn bestemd voor:

10 januari                    Noodhulp Israel

Noodhulp Israël is een initiatief van de Stichting Steun Messiasbelijdende Joden, het Steunfonds Israël/Isaäc Da Costa en het Centrum voor Israëlstudies. Aanleiding voor de oprichting van het noodfonds zijn de zorgelijke signalen die de organisaties ontvangen van partners in Israël als gevolg van de coronacrisis. Messiaanse Joden en Arabische christenen worden dubbel geraakt door de gevolgen van de coronacrisis. Zij hebben niet alleen te maken met verminderde (collecte)inkomsten vanwege de slechte lokale omstandigheden (inmiddels is 25 procent van de Israëli werkeloos). Ook de donaties uit het buitenland nemen sterk af. Deze buitenlandse donaties vormen een belangrijke inkomstenbron voor de kleine Arabisch-christelijke en Messiaans-Joodse gemeenschap in Israël.

17 januari                    Hoop voor Albanië

Voedselhulp voor de winter Een belangrijk onderdeel van Hoop voor Albanië is voedselhulp te bieden onder de allerarmsten. Gedurende het jaar hebben wij meer keren een voedselactie gedaan, omdat de situatie nog nijpender werd als gevolg van de corona crisis en mensen hun banen verloren. Hierbij werden meelzakken en voedselpakketten uitgedeeld.    Ook dit jaar willen wij de allerarmsten onder de Albanese bevolking helpen om de winter door te komen. Van een kerstdiner kunnen we hier niet spreken, maar we willen helpen voorzien in een basisbehoefte, zodat de mensen minimaal één keer per dag kunnen eten. Voor de mensen in Albanië is een zak meel zelfs méér dan eten, het is een bemoediging voor hen, want zo ervaren zij dat zij niet worden vergeten. Via vele pastors en lokale hulporganisaties weten wij de bevolking te bereiken. Dit keer gaat het om meel, waar de mensen zelf hun brood van zullen bakken.  Het gaat bij deze actie om 1200 zakken meel en één zak meel                                            kost € 15,00

Helpt u ons om te kunnen helpen?

Mogen wij ook dit jaar weer rekenen op een bijdrage?

24 januari                    Stichting Mensenkinderen

In de Bijbel komt het woord ‘mensenkind’ (Hebreeuws: ben adam) veelvuldig voor. Hiermee wordt de enkeling in het geheel van de mensheid bedoeld. Het wil zeggen dat God te midden van miljoenen mensen oog heeft voor die ene mens. Dat is ook wat Mensenkinderen beoogt: oog hebben voor (de nood van) de individuele mens. Mensen zijn geen nummers, maar individuen die behoefte hebben aan voedsel, onderdak, liefde, zorg en hoop voor de toekomst. Mensenkinderen zet zich er voor in om Gods zorgende liefde en liefdevolle zorg handen en voeten te geven.

 31 januari                    Stichting Hulp Vervolgde Christenen

Onze missie                                                                                                                      Onze diepste drijfveer is het geloof in het Woord van God. Dit Woord vertelt ons dat wie geloven verdrukking zullen lijden in de wereld. Wij voelen ons verbonden met wie lijden vanwege hun geloof in God. Dit zijn onze broeders en zusters. In het Bijbelboek 2 Timotheüs staat in hoofdstuk 4 vers 5 onze kernopdracht: “Maar gij, wees wakker in alles, lijd verdrukkingen; doe het werk van een evangelist; maak dat men van uw dienst ten volle verzekerd zij.” Het werk en leven van Richard Wurmbrand (1909-2001) is daarbij een grote inspiratiebron. De Roemeense predikant bracht tijdens het communisme veertien jaren door in gevangenschap omwille van zijn geloof. Zijn bezieling om het Evangelie van Jezus Christus te delen en zijn tomeloze inzet voor broeders en zusters in verdrukking, vormen de basis van het werk van HVC.

   7 februari                   HGJB

De HGJB gelooft dat jongeren voor hun behoud Christus nodig hebben en dat Gods Koninkrijk doorbreekt wanneer zij hun houvast vinden in Hem. Hun gemeenten komen tot bloei wanneer zij maximaal zijn toegerust om de navolging van Christus concreet te maken in de leefwereld van jongeren en hen daarin voor te leven.