Collecterooster Diaconie

De collecten zijn in de maand januari bestemd voor:

13 januari Weinterp Woord en Daad
Als Woord en Daad brengen we onze missie en visie tot uiting in kernwaarden en uitgangspunten die bepalend zijn voor ons beleid.
Missie
In een gebroken wereld, getekend door armoede en onrecht, streeft Woord en Daad naar zichtbare tekenen van Gods komend Koninkrijk. Het Bijbels perspectief op gerechtigheid en barmhartigheid drijft ons om dagelijks bij te dragen aan een duurzame verandering van mensen hier en daar.
Visie
Als Bijbelgetrouwe Nederlandse stichting verbindt Woord en Daad, samen met lokale partners en actoren uit relevante sectoren, mensen wereldwijd. Zo willen we verantwoordelijkheid nemen voor het vormgeven van een menswaardig bestaan voor armen en rijken en scheppen we hoop en kansen om armoede te overstijgen.
Kernwaarden
Uit onze missie, visie en strategie zijn vijf kernwaarden op te maken. Deze zijn leidend in onze keuzes op verschillende niveaus. De kernwaarden zijn bepalend voor ons beleid. Het gaat om:
Mede-verantwoordelijkheid – verantwoordelijk voor jezelf, je naaste en de schepping
Mede-schepsel – schepsel van God, gelijkwaardig én uniek
Mede-lijden – dichtbij en naast mensen die lijden
Rentmeesterschap – zorgvuldig omgaan met mensen, middelen en milieu
Wederzijdse afhankelijkheid – onafhankelijk in keuzes, afhankelijk in samenwerking
Doel
Het doel van Woord en Daad is dat het kind, de man en de vrouw de nodige ondersteuning ontvangt en uiteindelijk een zelfstandig bestaan opbouwt.
Zo verbinden wij mensen over de hele wereld in hun strijd tegen armoede.

20 januari Duurswoude Het Pand Groningen
In Het Pand ben je altijd welkom. Zoek je ook een stukje gezelligheid?
Of ben je op zoek naar zingeving? Zou je meer willen weten over het Christelijke geloof, over wie Jezus is? In Het Pand maken wij de link tussen jou en God, tussen ons en jou! Kom gerust en kijk bij “activiteiten” of wij jou ook iets te bieden hebben!

27 januari Weinterp Groot Nieuws Radio
Groot Nieuws Radio wil christenen dienen met het Evangelie van Jezus Christus, zodat zij houvast vinden in het geloof en zich uitgedaagd weten hun geloof in te zetten voor gezin, kerk en samenleving. Tegelijkertijd wil Groot Nieuws Radio christenen prikkelen om kritisch over actuele geloofsthema’s na te denken en ze informeren over het nieuws. Ook het vergroten van de eenheid onder christenen in Nederland hoort bij de missie. Daarnaast wil Groot Nieuws Radio luisteraars toerusten om in hun eigen omgeving missionair te zijn.

3 februari Duurswoude Dorcas