Collecterooster Diaconie

De collecten in mei zijn bestemd voor:

   1 mei Young Focus
Young Focus wil dat jongeren de kans krijgen om zichzelf intellectueel, emotioneel, psychisch en mentaal te ontwikkelen door middel van onderwijs. Young Focus wil dat jongeren hun (verborgen) talenten ontwikkelen en daarmee de vicieuze cirkel van armoede doorbreken.

  8 mei Woord en Daad
Direct na een ramp komt Woord en Daad samen met partners van het Christelijk Noodhulp Cluster in actie. Basisbehoeften als voedsel en onderdak staan dan hoog op de agenda. Vanaf de start van de noodhulp kijken we al naar mogelijkheden voor wederopbouw. Daarbij zetten we de kennis die Woord en Daad op andere thema’s heeft in om te bouwen aan weerbare gemeenschappen.

15 mei  St. Hulp Vervolgde Christenen
Meer dan 160 vrijwilligers en een klein coördinerend team vormen samen HVC. Voor vervolgde christenen willen wij een bondgenoot zijn. Gedreven door de liefde van Christus. We willen dichtbij hen zijn en met onze hulp een verschil maken in hun situatie.

22 mei  HGJB
De HGJB gelooft dat jongeren voor hun behoud Christus nodig hebben en dat Gods Koninkrijk doorbreekt wanneer zij hun houvast vinden in Hem. Hun gemeenten komen tot bloei wanneer zij maximaal zijn toegerust om de navolging van Christus concreet te maken in de leefwereld van jongeren en hen daarin voor te leven.

26 mei  GZB / Project 10 27
Samen met kerken wereldwijd werkt de GZB aan het stichten en opbouwen van gemeenten. Gemeenten waar geloof zich verdiept, waar iedereen welkom is en er onvoorwaardelijk wordt omgezien naar mensen die extra zorg en aandacht nodig hebben. Een plek van waaruit mensen hun geloof en leven delen!

29 mei  Groot Nieuws Radio
We willen christenen dienen met het evangelie van Jezus Christus, zodat je houvast vindt in je geloof en je je uitgedaagd weet om je in te zetten voor gezin, kerk en samenleving. Tegelijkertijd willen we je prikkelen om (kritisch) na te denken over actuele thema’s. Ook het vergroten van eenheid onder christenen in Nederland hoort bij de missie van Groot Nieuws Radio.

  5 juni MAF
MAF vliegt voor meer dan 2.000 kerken en (hulp)organisaties met
130 MAF- vliegtuigen wereldwijd. Waarom kiezen zij voor MAF?
BETROUWBAAR:         Mensen rekenen op MAF bij een ramp, epidemie of  medische noodsituatie. Elk mensenleven telt!
HAALBAAR:                Vaak zijn de wegen slecht en in de regentijd onbegaanbaar.
AFSTAND:                   Dorpen liggen ver uit elkaar of er zijn geen wegen vanwege bergen of oerwoud.
TIJD:                            45 Minuten vliegen bespaart een autorit van 9 uur.
Er is geen extra tijd nodig om uit te rusten van de reis.

VEILIGHEID:     De kans op aanvallen of roofovervallen maakt het vervoer via de weg risicovol.