Collecterooster Diaconie

De collecten in de maand maart zijn bestemd voor:

  1 maart Weinterp GZB
Villa Maria del Triunfo is een arme buitenwijk van Lima. De wijk is moeilijk te bereiken en ligt wat geïsoleerd van de stad. De mensen die er wonen komen veelal van buiten Lima, op zoek naar een beter leven. Veel van hen leven echter in extreme armoede en hebben geen toegang tot basisvoorzieningen en goed onderwijs. Ze hebben veelal hun studie niet afgemaakt, moeten hard werken en verdienen weinig. Daarnaast zijn er veel sociale problemen, zoals alcoholmisbruik, (huiselijk) geweld en gebroken gezinnen. Om de gezinnen te ondersteunen bieden we evangelisatiewerk en gezonde maaltijden voor kinderen in Villa Maria.
In 2013 begon ds. Peter Kleinbloesem als zendingswerker van de GZB met evangelisatiewerk in de wijk Villa Maria del Triunfo. Inmiddels is er een kleine kerkelijke gemeente. Iedere zondag komen er zo’n 25 kinderen naar de zondagsschool en 15-20 mensen naar de kerkdienst. Veel kinderen in Villa Maria eten te weinig of erg eenzijdig. De kinderen die naar de zondagsschool ko¬men krijgen daarom elke zondag een gezonde maaltijd, bijvoorbeeld een glas melk/sap, twee broodjes met beleg en fruit. Daarnaast is er voor ieder kind een extra feestelijke maaltijd rondom kerst en op de Dag van het Kind. Tijdens de grote schoolvakantie worden er ook educatieve activiteiten voor kinderen georganiseerd. Verder zijn er twee keer per jaar voorlichtingsbijeenkomsten voor ouders en kinderen over gezond eten.

Persoonlijk verhaal van…
Giannina woont met haar man en kinderen in de wijk Villa Maria. Elke zondag helpt zij bij het klaarmaken van de maaltijden voor de kinderen. Haar man werkt in de bouw en verdient voor Peruaanse begrippen nog niet eens slecht: zo’n 600 euro per maand. Dat is twee keer het minimumloon, maar veel te weinig om een gezin van te kunnen onderhouden. Het leven in Peru is namelijk ongeveer even duur als in Nederland.
Daarbij komt dat Giannina’s jongste dochter, Brenda, een verstandelijke beperking heeft en lijdt aan epilepsie. Dagelijks heeft ze (dure) medicijnen nodig die ze als gezin zelf moeten betalen. Hierdoor is er dus voor eerste levensbehoeften als eten maar weinig geld beschikbaar. Giannina is dan ook erg blij dat de kinderen van Villa Maria wekelijks een gezonde maaltijd krijgen en helpt graag met de uitvoering van dit project.

Hoe kunt u helpen?
Per kind kost een gezonde maaltijd ca. € 2,–.
Voor ca. € 15,- kan een kind meedoen aan educatieve activiteiten tijdens de grote schoolvakantie.
Voor ca. € 40,- gaat een kind een jaar lang naar de zondagsschool.

  8 maart Duurswoude Lichtpunt Kollumerzwaag
Stichting Maatschappelijke Opvang en Ontmoeting Lichtpunt in Kollumerzwaag (Fryslân) is een stichting die vanuit christelijke levensovertuiging onderdak biedt aan mensen die dat nodig hebben.

12 maart Weinterp Stichting Mensenkinderen
Mensenkinderen helpt kinderen, gezinnen, gehandicapten en bejaarden in Albanië, Armenië, Bulgarije en Moldavië voor wie niemand anders zorgt.
We werken uitsluitend via kerken en lokale organisaties.
Onze projecten zijn concreet, uitvoerbaar en bieden directe hulp. Mensenkinderen stuurt geen (dure) transporten, we kopen de goederen in het land zelf. Dat is veel efficiënter en het stimuleert ook de lokale economie.
Zo wordt uw gift als het ware dubbel besteed.
We zetten ons al sinds 2003 in voor de allerarmsten in Oost-Europa. Daarnaast geven wij voorlichting om groepen en individuen te motiveren zodat deze betrokken raken bij het helpen en dienen van de naaste in nood. Hoewel Mensenkinderen een christelijke organisatie is, verlenen wij hulp ongeacht religie of etnische achtergrond.

15 maart Weinterp Global Rize
Meer dan de helft van de wereldbevolking maakt gebruik van het internet.
Het is ook nog eens een superlaagdrempelige manier om contact te leggen en te onderhouden. GlobalRize gelooft in de mogelijkheden die het internet biedt om het evangelie te delen.
Daarom plaatsen we berichten via sociale media en begeleiden we mensen die meer willen weten 1-op-1 via de chat en cursussen.
Het mooie is dat op deze manier iedereen kan meewerken aan het evangelie verspreiden, gewoon vanuit huis!

22 maart Duurswoude Groot Nieuws Radio
Groot Nieuws Radio wil christenen dienen met het evangelie van Jezus Christus, zodat je houvast vindt in je geloof en je je uitgedaagd weet om je in te zetten voor gezin, kerk en samenleving. Tegelijkertijd willen we je prikkelen om (kritisch) na te denken over actuele thema’s.
Ook het vergroten van eenheid onder christenen in Nederland hoort bij de missie van Groot Nieuws Radio.

29 maart Weinterp GZB Project 10 27
De naam van het diaconale programma Project 10 27 verwijst naar
Lukas 10 vers 27, waar Jezus oproept om God lief te hebben boven alles en je naaste als jezelf. We leren van Hem om Zijn liefde niet alleen met de mond, maar ook in daden te belijden. In navolging van Jezus heeft een christelijke gemeente zorg voor mensen om haar heen, dichtbij en ver weg.
Visie
De gemeente van Christus – en daarmee iedere christen – leeft uit de opdracht getuige van Jezus Christus te zijn en geeft daarom het Evangelie door in woorden, maar ook in daden. De gemeente heeft zorg voor de mensen om haar heen, dichtbij en ver weg.
Missie
Project 10 27, het diaconale programma van de GZB, ondersteunt hervormd-gereformeerde gemeenten binnen de Protestantse Kerk in Nederland om de liefde van Christus praktisch zichtbaar te maken. Hiervoor zijn tientallen diaconale projecten wereldwijd en in Nederland beschikbaar.

  5 april Duurswoude Open Doors
Open Doors steunt christenen die om hun geloof worden vervolgd of verdrukt. Open Doors brengt Bijbels en christelijke lectuur naar landen die daarvoor gesloten zijn. Daarnaast geeft Open Doors training en verleent de organisatie praktische hulp, zoals traumazorg en noodhulp.