Collecterooster Diaconie

 De collecten in mei zijn bestemd voor:

  2 mei      Stichting Hulp Vervolgde Christenen     

HVC. Geloof verbindt. Bondgenootschap betekent dat je niet alleen bent. Zélfs als je alleen bent. Dat er iemand aan je denkt. Zélfs als iedereen je vergeet. Dat er mensen van je houden. Zélfs als iedereen je haat. Het betekent dat er iemand is die méélijdt en die je helpt. Iemand die daadkrachtig ondersteunt bij de soms onmogelijke opgaven van het leven. Christen zijn – bijvoorbeeld – terwijl de dood dreigt. Overleven zonder eten. Evangeliseren in het hol van de leeuw. Voor je gelijk pleiten, terwijl onrecht regeert. Een kerk bouwen zonder middelen. Opgroeien zonder ouders en zonder geld. Dat kunnen de opgaven zijn van vervolgde christenen.  HVC doet er alles aan om daar waar mogelijk een helpende hand te bieden. Christenen in vervolging helpen, zit in onze genen.

  9 mei      Lichtpunt Kollumerzwaag                   

Stichting Maatschappelijke Opvang en Ontmoeting Lichtpunt in Kollumerzwaag (Fryslân) is een stichting die vanuit christelijke levensovertuiging onderdak biedt aan mensen die dat nodig hebben.

 16 mei       HGJB               

De HGJB is een vereniging van gemeenten en jeugdclubs binnen de Protestantse Kerk in Nederland die, staande in de hervormd-gereformeerde traditie, jongeren van de gemeente bij Christus wil brengen, opdat ze Hem leren kennen, vertrouwen en navolgen. We doen dit in afhankelijkheid van en gehoorzaamheid aan God, die ons wil inschakelen bij de uitbreiding van Zijn Koninkrijk in deze wereld. Met dat doel organiseren we inspirerende activiteiten voor jongeren en rusten we hun ouders en leidinggevenden toe met een samenhangend geheel van kennis, vaardigheden, methoden en materialen voor goed kerkelijk jeugdwerk. De HGJB gelooft dat jongeren voor hun behoud Christus nodig hebben en dat Gods Koninkrijk doorbreekt wanneer zij hun houvast vinden in Hem. Hun gemeenten komen tot bloei wanneer zij maximaal zijn toegerust om de navolging van Christus concreet te maken in de leefwereld van jongeren en hen daarin voor te leven.

23 mei       GZB / Project 10 27                                                                                    Noodhulp  ‘Op de vlucht in Centraal-Afrika’ 

2020 was een zeer onrustig jaar voor het noordoosten van Congo. Honderden dorpen zijn platgebrand, duizenden mensen gedood en een half miljoen mensen zijn op de vlucht geslagen. Het leek even wat rustiger te worden, maar opnieuw laait het geweld op. Sinds het begin van dit jaar zijn er alweer bijna 200 doden gevallen en honderden gewond geraakt. Meer dan 40.000 mensen zijn op de vlucht geslagen voor het geweld van lokale milities.  Mensen rouwen. Ze zijn alles kwijt. Een partner van de GZB steunt opgevangen vluchtelingen. Voor de hulp aan één familie – met maïs en bonen en een bijdrage voor levensonderhoud – is 32 euro nodig. Daarnaast helpt de partner mensen terug te keren naar hun dorpen. Ze moeten dan vaak helemaal opnieuw beginnen. Om te kunnen opstarten ontvangen zij een pakket met tentzeil, een schoffel en zaaigoed. Hiervoor is € 30,– nodig.  De GZB werkt ook in andere gebieden met vluchtelingen, zoals in  Zuid-Soedan. Via partners van de GZB krijgen vluchtelingen steun bij het leven in de kampen. Er is op korte termijn € 35.000 nodig.

30 mei       Open Doors               

De eerste zondag na Pinksteren op 30 mei 2021 vindt traditiegetrouw de Zondag voor de Vervolgde Kerk plaats. Dit moment is gekozen omdat vervolging van christenen al kort na de uitstorting van de Heilige Geest begon. Op de Zondag voor de Vervolgde Kerk leven we mee met onze broers en zussen, overal ter wereld, die lijden vanwege hun geloof. Dit doen we omdat we geloven dat wanneer één lid lijdt, alle andere meelijden (1 Kor.12: 26). Ook geloven we in Jezus’ opdracht om alle volken tot Zijn leerlingen te maken (Matt. 28: 19). En we geloven dat alle deuren openstaan voor het evangelie.