Collecterooster Diaconie

De collecten in de maand september zijn bestemd voor:

  6 september   Dorcas

We geloven in gerechtigheid en we zijn overtuigd van het prachtige potentieel in ieder mens. We zien een wereld vol unieke mensen, die leven onder uiteenlopende omstandigheden. Kwetsbaar en krachtig tegelijk.

We weten dat niet ieder mens dezelfde kansen en mogelijkheden heeft. Daarom bieden wij hulp als de nood aan de man is. En redden we levens wanneer die worden bedreigd. Daarom creëren wij kansen in situaties die kansloos lijken. Betere vooruitzichten in tijden die uitzichtloos lijken.

Daarom helpen we mensen overeind als ze gevallen zijn. En bieden we perspectief voor de allerarmsten. We zien hen die ongezien zijn.

Dat doen we vanuit Nederland, ver over onze landsgrenzen. Wij zijn daar waar het nodig is. Daar waar wij nodig zijn. Nooit vluchtig, maar altijd gericht op blijvende verandering. Als effectief instrument om levens van mensen te raken. We kijken mensen in de ogen en trekken met hen op.

13 september   Stichting Hulp Vervolgde Christenen

Stichting Hulp Vervolgde Christenen (HVC) is actief in gebieden waar het belijden van Christus onderdrukking, armoede en afwijzing tot gevolg heeft. Het werk is onderverdeeld in de volgende pijlers:

 • Steun aan vervolgde christenen
  HVC biedt gerichte, geestelijke en praktische ondersteuning aan vervolgde christenen. Naast toerusting en bemoediging, biedt HVC humanitaire hulp in noodsituaties.
 • Evangelisatie
  HVC helpt dominees en evangelisten een bestaan op te bouwen, door bij te dragen in levensonderhoud. Ook het verspreiden van Bijbels en andere christelijke lectuur speelt een belangrijke rol in het werk van HVC.
 • Kindsponsoring
  HVC bekommert zich over (wees)kinderen die aan hun lot zijn overgelaten. Door hen een thuis en (Bijbels)onderwijs te bieden, gaan ze van een uitzichtloze situatie naar een leven met Toekomst.
 • Bewustwording en verdieping
  HVC brengt het thema christenvervolging onder de aandacht in Nederland. Christenen worden opgeroepen om te bidden voor hun vervolgde broeders en zusters. Het delen van verhalen en het bieden van – Bijbelse – verdieping staan centraal.

20 september   Global Rize

Meer dan de helft van de wereldbevolking maakt gebruik van internet. GlobalRize gelooft in de mogelijkheden die internet biedt om het Evangelie te delen. Iedereen kan hieraan meewerken. Gewoon vanuit huis!

27 september               Woord en Daad

WAT ONS DRIJFT,  We leven in een gebroken wereld. Dat zien we dagelijks in levens van mensen in de landen waar we werken. In het leven van Oudaegro, die de oogst op zijn stuk land in Burkina Faso ieder jaar ziet afnemen. In het leven van Dina, die niet naar school mag in Haïti, maar gebruikt wordt als huisslaaf. In het leven van Alamu, die zijn gezin in Ethiopië niet meer kan onderhouden en daarom denkt aan de gevaarlijke oversteek naar Europa. In het leven van Kate uit de Filipijnen, die ’s avonds geen eten krijgt omdat haar vader te weinig heeft verdiend. Toch roept de Bijbel ons op om daar niet gelaten onder te zijn.

In Kolossenzen 3: 2 roept Paulus zijn mede broeders en zusters op:

‘Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn’.

  4 oktober                   Groot Nieuws Radio

Groot Nieuws Radio is een christelijk radiostation dat uitzendt via DAB+, internet en interactieve tv. Elke dag hoor je bemoedigende en opbouwende radioprogramma’s en christelijke muziek.

We willen christenen dienen met het evangelie van Jezus Christus, zodat je houvast vindt in je geloof en je je uitgedaagd weet om je in te zetten voor gezin, kerk en samenleving. Tegelijkertijd willen we je prikkelen om (kritisch) na te denken over actuele thema’s. Ook het vergroten van eenheid onder christenen in Nederland hoort bij de missie van Groot Nieuws Radio.