Collecterooster Diaconie

De  collecten in maart zijn bestemd voor:

 3 maart          Weinterp                      Christenen voor Israël
Stichting Christenen voor Israël stelt zich ten doel om christenen in Nederland bewust te maken van de betekenis van het Joodse volk in Gods handelen met deze wereld, Gods liefde voor Zijn volk en Zijn komende koninkrijk. Als Christenen voor Israël doen wij dit door het geven van betrouwbare informatie over land, volk en staat van Israël. Wij roepen christenen op tot solidariteit met Israël en wijzen elke vorm van antisemitisme af. Wij gaan hierbij uit van het gezag en de betrouwbaarheid van de Bijbel als Gods Woord. Wij steunen Israël metterdaad en zijn werkzaam in Nederlandse kerken en gemeenten.

10 maart          Duurswoude    MAF Nederland
Wat is MAF?  Mission Aviation Fellowship, kortweg MAF, is een christelijke organisatie die als visie heeft om met vliegtuigen en andere technologie in ontwikkelingsgebieden hulp en hoop te brengen voor mensen die het nodig hebben. MAF is de grootste non-profit vliegtuigmaatschappij ter wereld. Elke vijf minuten landt of stijgt er ergens in de wereld een vliegtuig van MAF op om Humanitaire hulp, Ontwikkelingshulp, Medische zorg en Zending mogelijk te maken.
MAF wereldwijd
Vanaf de oprichting in 1945 helpt MAF met vliegtuigen, communicatie, technologie en specialisten onbereikbare plaatsen in de wereld bereikbaar te maken. MAF bedient meer dan 1.400 kerken en (hulp)organisaties in afgelegen gebieden van de wereld. MAF heeft een vloot van 120  vliegtuigen in 26 landen in Afrika, Azië, Oceanië en LatijnsAmerika. Tevens biedt MAF telecommunicatiediensten in deze landen aan, waaronder satelliet-internettoegang, hoge  frequentie radio’s, e-mail en andere draadloze systemen. MAF Nederland is onderdeel van de internationale organisatie MAF Internationaal en heeft zelf rond de dertig piloten, monteurs, IT-specialisten en managers uitgezonden.
Missie en visie 
Gods Woord en Liefde te brengen bij geïsoleerde bevolking’s groepen wereldwijd. Wij geloven dat alle mensen bereikt moeten worden met Gods Liefde. Dit doet MAF door middel van vliegdiensten en technologie. Daarvoor verbindt MAF kerken, organisaties en hulpverleners met mensen in nood en vliegt hulp en het Evangelie naar moeilijk bereikbare plekken.

14 maart          Duurswoude    Lichtpunt Kollumerzwaag
Onze Missie  Lichtpunt is gebaseerd op christelijke waarden met een sterke christelijke identiteit. Geloof, hoop en liefde zijn centrale waarden van waaruit we onze kwetsbare medemens ten dienste willen zijn, vanuit de opvang maar ook tijdens ontmoeting. Wij zien Mensen als waardevol en dat we zorg mogen dragen voor elkaar. Dit komt tot uiting wanneer wij onze verantwoordelijkheid nemen in het zorg dragen voor elkaar en de wereld om ons heen. Ieder mens is uniek en heeft zijn eigen gaven en talenten. Het bieden van een warme en veilige setting aan mensen in nood en daarbij actief meedenken om het eigen leven weer op de rails te krijgen is één van de pijlers. Wij willen graag volgens de Bijbelse richtlijnen leven en dit komt tot uiting in hoe wij met elkaar omgaan. Lichtpunt is primair gericht op de opvang van kwetsbare (volwassen)mensen met GGZ problematiek, waaronder dak en thuislozen. Bewoners krijgen vanuit christelijke waarden opvang- onderdak- ontmoeting en aandacht met inzet van beroepskrachten en vrijwilligers. Een belangrijke waarde is wederkerigheid, daarom verwachten wij van de bewoners dat zij (weer) een bijdrage aan samenleving (gaan) leveren. Uitgangspunt is dat ieder mens naar vermogen mee kan, mag doen. Wij zien Mensen als waardevol en ‘Mei Elkoar’ er zijn voor de naaste.

 17 maart          Weinterp                      Edukans
Onze visie  Het begint met het schrijven van je naam. Dan leer je rekenen en samenwerken. En stap voor stap word je een volwassene. Een persoon met eigen dromen en wensen voor de toekomst. Maar wat nou als er helemaal  geen school is? Als het niet veilig is op school? Of als de docent niet weet hoe hij les moet geven? Wat als je geen geld hebt voor een vervolgopleiding en dus geen enkel uitzicht op werk? Voor al die kinderen én jongeren is Edukans er. Visie Edukans: kansen voor alle kinderen. Onze droom is een wereld waarin ieder kind de mogelijkheid krijgt zich te ontwikkelen en uit te groeien naar een volwassene vol zelfvertrouwen. Een volwassene met de capaciteiten om zijn eigen toekomst te beïnvloeden. En een volwassene die zijn kinderen dezelfde kans geeft.

24 maart          Duurswoude    Magen David Adom
Magen David Adom (betekenis: Rode Davidster) Israël is opgericht in 1930 om medische noodhulp aan iedereen in Israël  te verlenen. Dit gebeurt door middel van ambulancediensten en de nationale bloedbank. Magen David Adom (MDA) levert (acute) hulp en zorg via de ambulances, de bouw van ambulancestations, het opleiden van paramedici/verpleegkundigen en vrijwilligers. Dit is mede mogelijk door de hulp van tienduizenden vrijwilligers. Ook buiten Israël wordt hulp verleend bij grote rampen. Waar mogelijk, respectievelijk noodzakelijk wordt samengewerkt met de Rode Kruis- en Rode Halve Maanverenigingen in de regio. MDA Israël is in hoge mate afhankelijk van giften. Magen David Adom Nederland is opgericht in 1981 en is een Nederlandse vriendenstichting met als doel de ondersteuning van MDA Israël.

29 maart          Weinterp                      Leger des Heils
Wie we zijn. Wij geloven in kansen. In tweede kansen. In derde kansen. En in alle kansen daarna. Elk mens doet ertoe. Niemand uitgezonderd. Elk leven is het waard om geleefd te worden. Zolang er ouders zijn die hun kinderen geen veilige plek kunnen bieden zolang jongeren de gevangenis verlaten zonder enige hoop of perspectief zolang er tienermeisjes verkocht worden aan de hoogste bieder zolang er nog iemand op straat de nacht doorbrengt zolang er wanhoop is, eenzaamheid, zolang verslaving mensenlevens kapot maakt zolang één persoon het licht van God nog niet heeft gezien – zo lang zullen wij strijden.
Onze missie
Het Leger des Heils is een internationale beweging en behoort tot de universele christelijke kerk. Zijn boodschap is gebaseerd op de Bijbel. Zijn dienstverlening wordt gestimuleerd door de liefde tot God. Zijn opdracht is het Evangelie van Jezus Christus te prediken en in Zijn naam menselijke nood te lenigen zonder enige vorm van discriminatie.

 31 maart          Weinterp                      St. Hulp Vervolgde Christenen
Stichting HVC helpt vervolgde christenen. Bondgenootschap betekent dat je niet alleen bent. Zélfs als je alleen bent. Dat er iemand aan je denkt. Zélfs als iedereen je vergeet. Dat er mensen van je  houden. Zélfs als iedereen je haat. Het betekent dat er iemand is die méélijdt en die je helpt. Iemand die daadkrachtig ondersteunt bij de soms onmogelijke opgaven van het leven. Christen zijn – bijvoorbeeld – terwijl de dood dreigt. Overleven zonder eten. Evangeliseren in het hol van de leeuw. Voor je gelijk pleiten, terwijl onrecht regeert.  Een kerk bouwen zonder middelen. Opgroeien zonder ouders en zonder geld. Dat kunnen de opgaven zijn van vervolgde christenen. HVC doet er alles aan om daar waar mogelijk een helpende hand te bieden. Christenen in vervolging helpen, zit in onze genen.