Collecterooster Diaconie

De collecten in de maand december zijn bestemd voor:

1 december Duurswoude Christenen voor Israël
Christenen voor Israël is in 1979 in Jeruzalem opgericht door zakenman
Karel van Oordt en een aantal vrienden van hem. Karel was zakenman en deed al veel handel met Israëlische bedrijven. Een paar maanden nadat Christenen voor Israël in Jeruzalem was opgericht, werd de stichting ook in Nederland opgericht. De stichting heette in de begintijd nog IP80.
In 1980 was IP80 georganiseerd in twee aparte instellingen: Christenen voor Israël (gericht op voorlichting en bewustmaking van Israëls plaats in Gods handelen met de wereld) en het Israël Producten Centrum (ter bevordering van de Israëlische export). Het voornaamste doel van de stichting is om betrouwbaar Bijbels onderwijs te geven over Gods plan met Israël aan christenen. Bij het oprichten van de stichting speelde de Arabische boycot van Israëlische producten een rol. Karel van Oordt wilde graag iets voor Israël betekenen en het verkopen van Israëlische producten was een goede manier. De stichting is ook min of meer opgericht uit protest tegen de verplaatsing van de Nederlandse ambassade van Jeruzalem naar Tel Aviv, dit gebeurde mede onder druk van Arabische landen.
Karel van Oordt deed het werk voor Christenen voor Israël in het begin geheel vrijwillig. De eerste officiële werknemer van de stichting was Pee Koelewijn die daarvoor werkzaam was bij de Evangelische Omroep (EO). Samen met Karel van Oordt heeft hij lange tijd leiding gegeven aan de stichting.
Het hoofdkantoor van Christenen voor Israël stond eerst in Leidschendam maar verhuisde al snel naar Nijkerk waar het zich nu nog steeds bevindt.

8 december Weinterp Het Pand Groningen
In Het Pand ben je altijd welkom. Zoek je ook een stukje gezelligheid?
Of ben je op zoek naar zingeving? Zou je meer willen weten over het Christelijke geloof, over wie Jezus is? In Het Pand maken wij de link tussen jou en God, tussen ons en jou! Kom gerust en kijk bij “activiteiten” of wij jou ook iets te bieden hebben!

15 december Duurswoude GZB
Mensen bereiken met het Evangelie, dat is ons verlangen.
Zodat mensen wereldwijd God leren kennen en groeien in geloof.

22 december Weinterp Young Focus
Young Focus wil van zoveel mogelijk onbevoorrechte kinderen het mentale, fysieke en sociale welzijn verbeteren door middel van onderwijs, gezondheidszorg en persoonlijke ondersteuning.
Young Focus geeft minderbedeelde kinderen en jongeren de kans om zichzelf te ontwikkelen op intellectueel, emotioneel, mentaal en spiritueel gebied door middel van educatie en persoonlijke training.
Young Focus wil jongeren hun gaven en (verborgen) talenten zien ontwikkelen zodat ze een kans hebben de vicieuze cirkel van armoede te doorbreken. Young Focus geeft een mooiere toekomst aan kinderen uit families in de Filipijnen die door armoede zijn getroffen. De aanpak van Young Focus is effectief en voorkomt dat degenen die hulp ontvangen afhankelijk worden.

24 december Duurswoude Eindejaarscollecte kerk 

25 december Weinterp Eindejaarscollecte kerk

26 december Weinterp Zondagsschool

29 december Weinterp Diaconie

31 december Weinterp NBG

5 januari Weinterp NBG
Het Nederlands Bijbelgenootschap brengt de Bijbel dichtbij, sinds 1814. Samen met leden en donateurs maken we het mogelijk dat mensen in binnen- en buitenland de Bijbel ontdekken, ervaren en doorgeven. Dat doen we voor volgende generaties, in andere talen en in nieuwe vormen.
Het NBG is er voor iedereen die de Bijbel relevant vindt en er zingeving voor zijn of haar leven aan wil ontlenen.