Collecterooster Diaconie

De collecten in januari zijn bestemd voor:

  9 januari                    Voedselbank Opsterland
De Stichting Voedselbank Opsterland bestaat sinds 31 mei 2005. De Voedselbank is een organisatie van een groep vrijwilligers die zich bezig houdt met: “Het inzamelen van kosteloos ter beschikking gestelde levensmiddelen, om deze kosteloos uit te delen aan personen die onvoldoende middelen hebben om in hun levensonderhoud te voorzien.”
De Voedselbank slaat twee vliegen in één klap. Levensmiddelen die niet meer geschikt zijn voor verkoop in de winkel, maar nog prima geschikt zijn voor consumptie, worden niet meer weggegooid en verspild, maar gebruikt om mensen te helpen die deze levensmiddelen hard nodig hebben, omdat ze om welke reden dan ook niet voldoende geld hebben om voldoende eten te kopen. Als vrijwilligersorganisatie zijn wij afhankelijk van donaties van voedsel door bedrijven, financiële steun van bedrijven, instellingen en particulieren, en van de hulp van vrijwilligers.

16 januari                    Hoop voor Albanië
Verschillende families ontvingen basis spullen voor hun huishouden. Diverse tafels, stoelen, kasten, bedden en matrassen werden uitgereikt. Natuurlijk ging er ook veel kleding weg en we waren heel blij om heel veel binnengekomen speelgoed uit te delen aan Sajmir en Irma Brazhdi uit Lushnjë. Dit echtpaar heeft een kerk ter plaatse vanwaar uit zij de Roma gemeenschap in Lushnje dienen.

Nieuwe fiets voor postbode Berti

De gedoneerde fiets van Jaap Colijn, een van onze gewaardeerde chauffeurs, werd gegeven aan een postbezorger in Lushnje. Deze man had al eerder een fiets van Hoop voor Albanië gehad, maar na talloze kilometers staat dit exemplaar inmiddels op instorten. Tijdens de kerkdienst in de gemeente van Berti Dosti werd het geschenk overhandigd.

Verzorgingsartikelen

Naast de genoemde artikelen komen ook verzorgingsproducten, rolstoelen, rollators, beddengoed, dekens, babyspullen, incontinentiematerialen enzovoorts, altijd goed terecht! Heel veel dank aan alle gulle gevers en de mensen in Nederland en Albanië, die aan het laden en lossen en vervoeren van dit alles meewerken!

23 januari                    Stichting Mensenkinderen
Veel mensen in Albanië, Armenië en Moldavië leven in armoede en onzekerheid. Het afgelopen jaar is het aantal arme mensen in deze landen enorm gegroeid door de coronacrisis. Veel mensen verloren hun baan of werk als dagloner. En in Armenië voelen veel gezinnen nog dagelijks de naweeën van de oorlog eind vorig jaar. Duizenden mannen zijn gesneuveld, velen van hen waren de enige kostwinner in het gezin. In de genoemde landen is geen financieel vangnet zoals in Nederland. Geen werk betekent daar: geen inkomen en dus armoede, honger en grote problemen. Vreselijk! En dan is nu ook nog de koude winter in aantocht. Een periode die extra zwaar is. Ouders zijn radeloos:  Hoe moet ik mijn kinderen eten geven? Bejaarden zijn kwetsbaar: Wie helpt ons in deze moeilijke tijd? Mensenkinderen is begaan met deze radeloze en kwetsbare medemensen. Met hulp van lokale (kerkelijke) vrijwilligers geven we hen niet één maand, maar vier maanden lang (december t/m maart) een uitgebreid voedselpakket. Het is voor hen het verschil tussen knagende honger en een gevulde maag. Zou u dit jaar ook één of meer voedselpakketten willen schenken? Deze arme mensen hebben onze hulp hard nodig! Al voor € 25,- geeft u een arm gezin een voedselpakket. Alvast heel hartelijk dank voor uw liefdevolle gift!

P.S. Eén pakket kost € 25,- De artikelen worden ter plaatse gekocht; dat scheelt enorm veel transportkosten en stimuleert de lokale economie.

Mocht u een pakket willen schenken dan kunt u € 25.00 per pakket overmaken op rekening nummer;               
NL04 RABO 0373 7051 90 ten name van  Diaconie HG Wijnjewoude, onder vermelding van; collecte 23 januari

 30 januari                    De Herberg
Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg wil als verlengstuk van de plaatselijke kerkelijke gemeente een tijdelijk huis en geestelijke begeleiding bieden aan individuele gemeenteleden die, om wat voor reden dan ook, even afstand willen nemen van hun woon/werksituatie en zich willen bezinnen op levensvragen. Daarbij kunnen psycho-sociale problemen een rol spelen.

De stichting tracht haar doel te bereiken door het bieden van:

  • een christelijke leefgemeenschap
  • individuele geestelijke begeleiding door professionele  begeleiders
  • een beperkt dagprogramma, rust en ruimte
  • advies m.b.t. nazorg