Bijbel studies

Elk jaar worden er verschillende activiteiten/studies georganiseerd rondom de Bijbel. Ook dit jaar zullen er weer een aantal groepjes bij elkaar komen om op zoek te gaan in en of rondom de bijbel.

De groepen zijn niet aan een bepaalde leeftijd en of Bijbelkennis gebonden.

Wenst u mee te doen, maar heeft u toch nog een aantal vragen

Schroom niet om contact te zoeken.

Onze voorganger M. van Heijningen 06 – 25 29 75 64 of [email protected]

Op onderzoek in de Bijbel

Bijbelklas
Dinsdag 29 september is er vanaf 10:30 uur tot 11:45 uur Bijbelklas in de Driehoek, Merkebuorren 3. Iedereen is van harte welkom. We gaan op ongedwongen wijze samen lezen in en praten over de boodschap van het meest gelezen boek ter wereld. De uitnodiging geldt voor mensen die vrijblijvend een keer kennis willen maken en voor mensen die heel hun leven al bekend zijn met de bijbel. Vanaf 10:15 uur staat de koffie klaar. We houden vanzelfsprekend rekening met de regels rond anderhalve meter. Meer informatie is verkrijgbaar via Michel van Heijningen, 06-25297564. Nogmaals: welkom!