Geef aan de kerk van morgen

Meer dan ooit missen we de warmte van andere mensen om ons heen:
de handdruk bij een ontmoeting, een spontane knuffel, dat klopje op de schouder.     Mensen zoeken verbinding, contact en genegenheid.
En de kerk is daarbij voor veel mensen niet weg te denken: samen komen om je geloof in God, maar ook je levenservaringen, te delen.
Met elkaar, Dat geeft een bijzondere band.

Kerkbalans vraagt U/jou om te investeren in een levende kerk tijdens en na corona. Omdat we mensen zijn, mensen die elkaar opzoeken in lastige, maar ook mooie tijden.
Wit u/ jij ook dat de kerk kan blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat?

Geef dan vandaag voor de kerk van morgen.

Dankzij uw/jouw bijdrage kan de kerk voortbestaan.
Inspirerende vieringen:In onze kerk kun je elke week even pauze nemen. Uitstijgen boven de drukte van de dag om te bidden, om aangeraakt te worden door God en om je geloof met anderen delen.
Een zorgzame gemeenschap:
We bemoedigen, helpen en zorgen voor elkaar.
Dat is het kloppende hart van ons kerk-zijn.
Een gastvrije kerk:
Wie u/jij ook bent en waar u/jij ook vandaan komt: in onze kerk ben je welkom. Je vindt er een luisterend oor. God houdt ook van jou en kent je zoals jij echt bent.

Wij hopen van harte dat u de kerk wil blijven.
Wij zijn blij met iedere bijdrage, ongeacht de hoogte ervan!
Geef vandaag voor de kerk van morgen.
Want ook voor de generaties die komen wil de kerk heel graag inspirerend,
gastvrij en zorgzaam voor elkaar zijn.

Helpt u mee?
U kunt eenmalig of per maand een bedrag overmaken op:
       Rekening nummer:  NL50RABO0373732783
                ten name van;  Kerkvoogdij Hervormde Gemeente Wijnjewoude
onder vermelding van:  Actie kerkbalans

 

“Omzien naar elkaar betekent elkaar zien door de ogen van God. Ik steun Actie Kerkbalans om dit ook financieel mogelijk te maken.” Dominee René de Reuver,   “Zoals we met ons geloof en onze beschikbare talenten bijdragen aan het leven van de Kerk, is het tevens onze roeping om van onze financiële middelen te delen met de gemeenschap van de Kerk. Actie Kerkbalans nodigt ons daartoe uit.” Bisschop Hans van den Hende,  

Ps. Wist u dat een gift aan Kerkbalans (deels) aftrekbaar is voor de belasting?

Meer informatie vind u/jij op www.belastingdienst.nl.