Cijfers ANBI Diaconie

Hierbij de gegevens van de diaconie.

 

Inkomsten Cijfers 2016 Begroting 2017 Begroting 2018
Diaconie C. € 334,00 €   325,00 € 300,00
Doel C. € 2.779,71 € 2.650,00 € 2.800,00
Rente € 194,68 € 194,00
Onroerend goed € 8.129,46 € 8.000,00 € 14.500,00
Kerk TV € 250,00 € 250,00
Doorberekende waterschapslasten € 149,68 € 200,00 € –
Rente rendement rek. € 584,02 € 1.700,00 € 550,00
Dividend euro obl. € 1.322,63 € 1.300,00 € 1.300,00
Totaal € 13.494,18 € 14.425,00 € 19.894,00
Uitgave
Afdracht doel C. € 5.400,00 € 5.000,00 € 5.600,00
Vrije giften € 600,00 € 1.000,00 € 1.000,00
verplichte Kerkelijke bijd. € 1.695,90 € 750,00 € 750,00
Bloemen evang. bejaardenZ. € 1.982,90 € 2.500,00 € 2.250,00
Administratie € 558,22 € 300,00 € 300,00
KKG Beheer landerijen € 594,54 € 550,00 € 1.000,00
Waterschap lasten € 836,89 € 450,00 € –
Diaconaal plaatselijk € 1.221,19 € 2.000,00 € 4.000,00
Div. K & D (kerkenraadskas) € 2.684,88 € 3.000,00 € 3.000,00
huur Gebouw € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00
Pastoraat Kerkrentmeesters
Diverse (pastoraat) € 950,00 € 1.500,00 € 1.700,00
Instalatie
Kosten site +internet etc € 1.390,15 € 1.200,00 € 1.300,00
Totaal 20414,67 € 20.750,00 23.400,00

De Diaconie.