Cijfers ANBI Diaconie

Hierbij de gegevens van de diaconie.

RSIN.Nr: 824112593

Inkomsten Cijfers 2016 Cijfers 2017 Begroting 2018
Diaconie C. €      334,00 €      225,00 €     300,00
Doel C. €   2.779,71 €   2.718,78 €  2.800,00
Rente €      194,68 €     194,00
Onroerend goed €   8.129,46 €   8.183,52 € 14.500,00
Kerk TV €      250,00
Doorberekende waterschapslasten €      149,68 €      152,36
Rente rendement rek. €      584,02 €      434,26 €     550,00
Dividend euro obl. €   1.322,63 €      951,66 €  1.300,00
Totaal € 13.494,18 € 12.665,58 € 19.894,00
Uitgaven
Afdracht doel C. €   5.400,00 €  5.575,00 €  5.600,00
Vrije giften €      600,00 €  1.000,00 €  1.000,00
Verplichte Kerkelijke bijd. €   1.695,90 €     677,34 €     750,00
Bloemen evang. bejaardenZ. €   1.982,90 €  2,358,48 €  2.250,00
Administratie €      558,22 €     715,19 €     300,00
KKG Beheer landerijen €      594,54 €     598,51 €  1.000,00
Waterschap lasten €      836,89 €     304.72
Diaconaal plaatselijk €   1.221,19 €  1.149,32 €  4.000,00
Div. K & D (kerkenraadskas) €   2.684,88 €  2.466,51 €  3.000,00
Huur Gebouw €   2.500,00 €  2.500,00 €  2.500,00
Pastoraat Kerkrentmeesters
Diverse (pastoraat) €      950,00 €  1.565,14 €  1.700,00
Instalatie
Kosten site +internet etc €   1.390,15 €  1.105,76 €  1.300,00
Totaal € 20414,67 € 20.015,97 € 23.400,00

De Diaconie.