Kerk gebouwen

De Hervormde Gemeente Wijnjewoude heeft drie gebouwen met elk zijn unieke ligging en een bijzondere geschiedenis.

De adressen zijn:

Kerk Weinterp
Tsjerkereed 2,  Wijnjewoude

Kerk Duurswoude
Breeberchspaed 1,  Wijnjewoude

Verenigingsgebouw ”De Driehoek”
Merkebuorren 3,  Wijnjewoude

Bij elk gebouw vindt u een route en de geschiedenis.