Kerkdiensten

Van harte welkom, fijn dat u interesse heeft in een kerkdienst van onze gemeente! 
We hopen dat Gods Woord ingang vindt in uw hart.

Onze kerkdiensten kunt u “direct” of achteraf meemaken.

Iedere zondag is er een ochtend- en middagdienst in één van onze twee kerken.
De dienst begint ‘s ochtends om 9:30 uur en wanneer er een middagdienst wordt gehouden om 13:45 uur.
Kijk voor het juiste tijdstip en kerk bij onze kerktijden.

Heeft u nog vragen over de preek? Neem gerust contact op met onze voorganger, of stuur een mail.

Voor het uitzenden van de kerkdiensten betaalt onze gemeente een vast bedrag per maand
plus een bedrag per luisteraar.
Mocht u willen bijdragen aan de kosten dan kunt u uw gift overmaken naar:
NL50 RABO 037 37 32 783  t.n.v. Kerkvoogdij Hervormde Gemeente Wijnjewoude,
Met vermelding van ‘Bijdrage internet uitzending’  of scan de QR code

Hieronder vindt u onze kerkdiensten.

Klik op onderstaande link voor een lijst van kerkdienst opnames.