Kerkrentmeesters

Hierbij de gegevens van de kerkrentmeesters.

Algemene gegevens 
Naam ANBI: Hervormde gemeente Wijnjewoude
RSIN/Fiscaal nummer:
CVK: 823513427
KvK 80060579
Website adres: www.hervormdegemeentewijnjewoude.nl

Post Adres: Merkenbuorren 3
9241 GA Wijnjewoude
[email protected]
Bankrekening: Kerkrentmeesters; NL50 RABO 037.37.32.783