Diaconie

DIACONIE                                                                                                                        De diaconie helpt en ondersteunt o.a. het gemeentewerk en
bekostigt ook de uitzendingen van de diensten via internet.
Wenst u een bijdrage apart te geven voor de onkosten hiervan, dan kan dat op bankrekeningnummer diaconie: NL04RABO0373705190
Onder vermelding van: KerkTV

Of geef via de Givt QR