Onze gemeente

Van harte welkom op de site van de Hervormde Gemeente Wijnjewoude.

De Hervormde Gemeente te Wijnjewoude maakt deel uit van
de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).

Wij zijn een gemeente van de Here Jezus Christus en erkennen de Bijbel als de enige bron en norm voor ons geloof. Daarmee is gezegd dat wij ons voortbewegen in het spoor van de katholieke en de reformatorische (gereformeerde) traditie.

Wijnjewoude is een dorp in de gemeente Opsterland, provincie Friesland,
en ligt 13 km ten zuiden van Drachten en heeft circa 2100 inwoners.
Vanwege de samenvoeging van Wijnjeterp en Duurswoude is de plaats Wijnjewoude ontstaan. Hierdoor is de Hervormde Gemeente dan ook in het “rijke” bezit
van twee kerkgebouwen. Eén in het voormalige Wijnjeterp (tussen Wijnjewoude en Hemrik in) en één in het voormalige Duurswoude (tussen Wijnjewoude en Bakkeveen in).

Vanaf de N381 richting het dorp Wijnjewoude, bevindt zich na 900 meter het verenigingsgebouw ”De Driehoek”.

Met een vriendelijke groet,
Hervormde Gemeente Wijnjewoude