Adressen

ADRESSEN;

Kerk “Weinterp”
Tsjerkereed 2
9241 HH Wijnjewoude

Kerk “Duurswoude”
Breeberchspaed 1
9241 WP Wijnjewoude

Kerkelijk werker:    
Vanaf 7-11-2021 Dhr. L.J. Blees                                                                                                

Scriba
Dhr. J. Kruidenier
p/a Merkebuorren 3
9241 GA Wijnjewoude
Tel. 0516-542446
E-mail: [email protected]

Kerkrentmeesters en Diaconie
p/a Merkebuorren 3
9241 GA Wijnjewoude

Koster:
Dhr. W. v.d. Heide
Duerswâld 11                                                                                                                  
9241 GW Wijnjewoude
Tel: 0516-542130

Gebouw ”De Driehoek”:
Fam. E. Stoker
Merkebuorren 3
9241 GA  Wijnjewoude
Tel. 0516-481412
Tel. 06-44109713 (mobiel)

Preekvoorziening:
Fam. T. Brouwer
‘t West 22
8435 VM  Donkerbroek
Tel: 0516-481035