Adressen

ADRESSEN;

Kerk “Weinterp”
Tsjerkereed 2
9241 HH Wijnjewoude

Kerk “Duurswoude”
Breeberchspaed 1
9241 WP Wijnjewoude

Kerkelijk werker:    
Dhr. L.J. Blees
Hoogeweg 2
9746 TN Dorkwerd
Tel. 050 577 4230
E-mail: [email protected]

Scriba
Dhr. J. Kruidenier
p/a Merkebuorren 3
9241 GA Wijnjewoude
Tel. 0516 542 446
E-mail: [email protected]

Koster:
Dhr. W. v.d. Heide
[email protected]
06 37 31 19 34

Gebouw ”De Driehoek”:
Fam. E. Stoker
Merkebuorren 3
9241 GA  Wijnjewoude
Tel. 0516-481412
Tel. 06 44 10 97 13 (mobiel)

Preekvoorziening:
Mevr. B. Brouwer-Boonstra
‘t West 22
8435 VM  Donkerbroek
Tel: 0516 48 10 35
[email protected]