Adressen

ADRESSEN;

Kerk “Weinterp”                                                                                                           Tsjerkereed 2                                                                                                                   Wijnjewoude

Kerk “Duurswoude”                                                                                                     Breeberchspaed 1                                                                                                          Wijnjewoude

Kerkelijk werker:                                                                                                         Dhr. M. van Heijningen                                                                                                 Hoogeweg 2                                                                                                                     9746 TN  Dorkwerd                                                                                                        Tel: 050-5774230                                                                                                                                                                                                                                                         Scriba
Dhr. J. Kruidenier
p/a Merkebuorren 3
9241 GA Wijnjewoude
Tel. 0516-542446
E-mail: [email protected]

Kerkrentmeesters en Diaconie                                                                                     p/a Merkebuorren 3                                                                                                       9241 GA Wijnjewoude

Koster:                                                                                                                              Dhr. W. v.d. Heide
Duerswâld 11                                                                                                                  
9241 GW Wijnjewoude          
Tel: 0516-542130                                            

Gebouw ”De Driehoek”:                                                                                              Fam. E. Stoker                                                                                                                  Merkebuorren 3                                                                                                              9241 GA  Wijnjewoude                                                                                                       Tel. 0516-481412                                                                                                                Tel. 06-44109713 (mobiel)

Preekvoorziening:
Fam. T. Brouwer
‘t West 22
8435 VM  Donkerbroek
Tel: 0516-481035