Adressen

ADRESSEN     

Kerkgebouwen: 

Kerk “Weinterp”                                                                                                Tsjerkereed 2                                                                                                   Wijnjewoude

Kerk “Duurswoude”                                                                                                 Breeberchspaed 1                                                                                                      Wijnjewoude

Kerkelijk werker:                                                                                                                Dhr. M. van Heijningen                                                                                            Hoogeweg 2                                                                                                                9746 TN  Dorkwerd                                                                                                       Tel. 050-5774230

Scriba Hervormde Gemeente Wijnjewoude                                                              Dhr. J. Kruidenier                                                                                                             p/a Merkebuorren 3                                                                                                       9241 GA Wijnjewoude                                                                                               E-mail: [email protected]

Kerkrentmeester en Diaconie                                                                                           p/a Merkebuorren 3                                                                                                       9241 GA Wijnjewoude

Koster:                                                                                                                          Dhr. W. v.d. Heide
Duerswâld 11
9241 GW Wijnjewoude
Tel: 0516-542130                                            

Gebouw ”De Driehoek”:                                                                                                Fam. E. Stoker                                                                                                             Merkebuorren 3                                                                                                                  9241 GA  Wijnjewoude                                                                                                   Tel. 0516-481412                                                                                                          Tel. 06-44109713 (mobiel)

Preekvoorziening:
Fam. T. Brouwer
‘t West 22
8435 VM  Donkerbroek
Tel: 0516-481035

Contactpersoon zondagsschool:
Mw. A. Schievink
Te Nijenhuiswei 125
9241 EC  Wijnjewoude
Tel: 0516-481350