Legaten

Wat een mooi gebaar, als mensen beslissen om in hun nalatenschap ook de kerkelijke gemeente te gedenken. Het is bij uitstek een daad van onbaatzuchtige liefde voor de broeders en zusters met wie wij samen het huisgezin van God vormen. Zo mag ook dit ‘deel van de familie’ meedelen in de erfenis en geeft men inhoud aan de verbondenheid met de christelijke gemeente voor de tijd dat men er niet meer zijn zal.

Onze Hervormde Gemeente heeft in de afgelopen jaren enkele malen ervaren vertrouwen te genieten van gemeenteleden die bij de laatste wilsbeschikking bepalen dat een deel van de nalatenschap aan haar wordt toevertrouwd. Voor de kerkrentmeesters zijn deze inkomsten ook zeer welkom ter aanvulling op de financiële middelen die nodig zijn voor de bekostiging van het werk in de gemeente.

Als u onze gemeente in uw testament wilt gedenken, dan kunt u dat doen op naam van “College van Kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente Wijnjewoude”.
Wilt u meer informatie hierover, dan kunt u ook contact opnemen met een van de kerkrentmeesters. 

When evaluating a hookup female, you should look at age of the individual escortalligator you're seeking. Listcrawler will have you verify that you're over 21 years of age. Even though the web site has many different ads which include the most popular ladies from the city, they're often not subtle. For this reason, you'll wish to surf the information both at home and in security. Once you're comfortable with what you see, you'll be ready to commence communicating using a girl.