Collecte / Giften

Kerkelijke giften zijn onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar !!

Tegenwoordig kunt u op meerdere manieren geven.

  1. Contant, in de collecte.
  2. Collectebonnen, in de collecte.
  3. Via de mobiel, met de GIVT app.
  4. Overmaken via de bank.

Kerkelijke giften zijn onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar, het geen een belastingbesparing oplevert (waardoor u uw gift verder kunt verhogen). Eén van de voorwaarden hierbij is, dat u de giften moet kunnen aantonen. Dit wordt mogelijk gemaakt door de aankoop van bv. collectebonnen, hiervan ontvangt u een kwitantie. Givt app, of bankoverschrijving, u ziet de giften op uw afschrift.

De bonnen worden uitgegeven in de vorm van kaarten met 20 bonnen.
Ze zijn verkrijgbaar met de waardes € 0,50, € 1,25, € 2,50 en € 5,– Deze bonnen zijn te gebruiken zowel voor de kerkrentmeesterlijke als de diaconale collectes, maar ook voor giften of de zendingsbus.
De collectebonnen kunt u aanvragen door hier op te klikken en stuur een mail.

Wilt u per bank uw collectegift overmaken, Dat kan op rekeningnummer, NL50RABO0373732783 tnv Kerkvoogdij Hervormde Gemeente Wijnjewoude of scan de QR code