Collecte / Giften

Kerkelijke giften zijn onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar !!

Tegenwoordig kunt u op meerdere manieren geven.

  1. Contant, in de collecte.
  2. Collectebonnen, in de collecte.
  3. Via de mobiel, met de GIVT app.
  4. Overmaken via de bank.

Kerkelijke giften zijn onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar, het geen een belastingbesparing oplevert (waardoor u uw gift verder kunt verhogen). Eén van de voorwaarden hierbij is, dat u de giften moet kunnen aantonen. Dit wordt mogelijk gemaakt door de aankoop van bv. collectebonnen, hiervan ontvangt u een kwitantie. Givt app, of bankoverschrijving, u ziet de giften op uw afschrift.

De bonnen worden uitgegeven in de vorm van kaarten met 20 bonnen. Ze zijn verkrijgbaar met de waardes € 0,50 en € 1,25 Deze bonnen zijn te gebruiken zowel voor de kerkrentmeesterlijke als de diaconale collectes, maar ook voor giften of de zendings bus.
De collectebonnen kunt u aanvragen door hier op te klikken en stuur een mail.

Wilt u per bank uw collectegift overmaken, Dat kan op rekeningnummer, NL50RABO0373732783 tnv Kerkvoogdij Hervormde Gemeente Wijnjewoude of scan de QR code


If you're trying to find a casual time, you can try R4R, a subreddit committed to courting. The internet site is provided for free avescortboard to make use of, but compared to its competitors, it's basic and useless outside populated regions. If you're looking for love on the internet, you must know what you're trying to find and find a internet dating website that gives you great matches. Provided that you're happy to stay harmless and possess an open brain, you will discover an excellent match on-line.