Collecte bonnen

Kerkelijke giften zijn onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar, hetgeen een belastingbesparing oplevert (waardoor u uw gift verder kunt verhogen). Eén van de voorwaarden hierbij is, dat u de giften moet kunnen aantonen. Dit wordt mogelijk gemaakt door de aankoop van collectebonnen. Voor de betaling hiervan ontvangt u een kwitantie. Collectebonnen zijn ook handig, omdat u geen muntgeld meer hoeft te sparen.

De bonnen worden uitgegeven in de vorm van kaarten met 20 bonnen. Ze zijn verkrijgbaar met de waardes € 0,50  € 1,25 Deze bonnen zijn te gebruiken zowel voor de kerkrentmeesterlijke als de diaconale collectes, maar ook voor giften of de zendingsbus.


Contactpersoon voor de uitgifte en administratie van de collecte bonnen is de heer T. Beenen, of klik hier en stuur een mail.