Kerktijden

20 september 2020                                                                                                        Weinterp    9:30 uur Dhr. M. van Heijningen                                                                Start Winterwerk                                                                                                        Weinterp 13:45 uur Ds. J.H. van Wijk          Windesheim

27 september 2020                                                                                                        Weinterp   9:30 uur Dhr. M. van Heijningen                                                            Voorbereiding Heilig Avondmaal                                                                            Weinterp 13:45 uur Ds. W.J. Bakker               Nieuweroord

  4 oktober 2020                                                                                                              Weinterp   9:30 uur Dhr. M. van Heijningen                                                                  Viering Heilig Avondmaal                                                                                        Weinterp  13:45 uur Dhr. M. van Heijningen                                                        Voortzetting en dankzegging Heilig Avondmaal

11 oktober 2020                                                                                                              Geref. Kerk   9:30 uur  Dhr. M. van Heijningen                                                             Kerk, school, gezinsdienst                                                                                    Duurswoude 13:45 uur  Ds. W. van der Wind Onstwedde

18 oktober 2020                                                                                                              Weinterp    9:30 uur  Ds. N. Noorlander            Onstwedde                                    Weinterp  13:45 uur  Ds. J.A.A. Geerts                Zalk

25 oktober 2020                                                                                                              Duurswoude 9:30 uur  Ds. H.J.C.C.J. Wilschut   Bovensmilde                                Duurswoude 13:45 uur Dhr. M. van Heijningen

  1 november 2020                                                                                                          Weinterp   9:30 uur   Ds. J.F. Hoogstede              Vlagtwedde                                  Weinterp 13:45 uur  Ds. N.F.L. de Leeuw           Oude Pekela