Kerktijden

Datum:          Tijd:           Voorganger:  

  8 december 2019           2e Advent                                                                            Weinterp           9:30 uur   Kandidaat H. Kramer      Urk                                                       “De Driehoek” 13:45 uur  Dhr. M. van Heijningen                                              Adventsviering m.m.v. de kinderen van de zondagsschool

15 december 2019            3e Advent                                                                           Duurswoude     9:30 uur  Ds. G. van den Berg          IJsselmuiden                         Duurswoude   13:45 uur  Dhr. M. van Heijningen 

22 december 2019            4e Advent                                                                           Duurswoude     9:30 uur  Ds. H.J.C.C.J. Wilschut      Bovensmilde

24 december 2019                                                                                                          Duurswoude  22:00 uur  Dhr. A.P. Schep                  Groningen                             Kerstnachtdienst

25 december 2019            1ste Kerstdag                                                                   Weinterp        10:00 uur   Dhr. M. van Heijningen

26 december 2019            2e Kerstdag                                                                       Weinterp         9:30 uur     Ds. H. Engelsma                                                                Weinterp       19:00 uur    Kerstviering Zondagsschool

29 december 2019                                                                                                          Weinterp        9:30 uur     Ds. H.C. Marchand Groningen

31 december 2019                                                                                                          Weinterp      19:00 uur    Dhr. M. van Heijningen                                                    Oudejaarsdienst

  5 januari 2020                                                                                                              Weinterp       9:30 uur   Dhr. J.C.A. van den Berge      Sebaldeburen                    Weinterp     13:45 uur   Dhr. M. van Heijningen                                                       Koffiedrinken na de dienst