Klokkenstoel

De grootste klokkenstoel van Friesland staat bij de Hervormde Kerk van Weinterp.
De klokkenstoel telt maar liefst 3 klokken. Hierbij een opname. U kunt de “Weinterper Kloklieders” aan het werk zien. Het luiden zoals in Wijnjewoude is niet eenvoudig.

Het vergt veel oefening. Deze manier van luiden komt niet veel meer voor en vindt zijn oorsprong in de middeleeuwen. Met twee klokken luiden komt nog redelijk veel voor maar dan ook voornamelijk in Friesland. Drie klokken is ZEER bijzonder mede dat dit hier nog steeds met de hand gebeurt. Er zijn aanwijzingen dat deze manier van luiden tot ongeveer vijftig jaar geleden ook in Ostfriesland nog in verschillende plaatsen gebruikelijk was. Door de invoering van het elektrisch luiden verdween deze manier van luiden vrijwel overal. In Wijnjewoude wordt echter tot op de dag van vandaag nog met de hand geluid. De klokken laten een zogenaamd Te Deum motief horen. Wilt u de klokken eens zien en horen?
U bent van harte uitgenodigd.
Bij elke kerkdienst wordt er 5 minuten voorafgaande geluid.

Kenmerken van de klokkenstoel:

Bouwjaar klokkenstoel; Eerste vermelding 1723.
De klokkenstoel heeft als fundering zware veldkeien met daarop tien gemetselde poeren die afgedekt zijn met een hardstenen plaat.
Het gebruikte materiaal is Bilinga hardhout.
De dakbedekking en de verticale houten delen van red cedar.
De kap is een schilddak met twee pirons. Een piron is een versiering van het dak.
De klokken zijn opnieuw gegoten na de oorlog door Petit & Fritsen te Aarle Rixtel  in 1948.
De diameters en afmetingen van de klokken zijn:
92.1 cm 510 kg, 110.7 cm 867 kg en 82 cm 340 kg.
De klokken zijn voorzien van een zogeheten vliegende klepel.
De toon van de klokken is: Fis A en B.

De teksten op de klokken:

Tekst op de grootste klok met diameter 110,7 cm: A. D. 1948
fl) 1945 / HET KLOKKENCOMITEE: / D. ALKEMA VOORZITTER / K. HIELKEMA SECRETARIS / J. VINCENT DESKUNDIGE /
B. H. DE VRIES J. BOONSTRA / P. VISSER P. BLAAUW / J. BAKKER B. AUKEMA
ofl) PETIT ET FRITSEN ME FUDERUNT 485

Tekst op de middelste klok met diameter 92,1 cm: 1945 / ALLES WAT ADEM HEEFT, LOVE DEN HEER. HALLELUJAH ! / PSALM 150 : 6. 1948
ofl) PETIT ET FRITSEN ME FUDERUNT 1655
Opm. Gezien het hoge gietnummer van deze klok zal ze wellicht rond 1953 gegoten zijn ter vervanging van een gescheurd (?) exemplaar uit 1948.

Tekst op de kleinste klok met diameter 82 cm: A. D. 1948
1945 / HEEL WIJNJETERP IS NU (weer*) VRIJ / VAN DUITSCHE DWING(lan*)DIJ
ofl) PETIT ET FRITZEN ME FUDERUNT 281
tekstdelen die van de klok verdwenen met het verwijderen van slordigheden na het gieten.

Restauratie klokkenstoel Weinterp.

Wilt u vrienden van de klokken stoel worden, of een donatie geven voor het onderhoud van de klokkenstoel.?

Dan kunt u een bedrag overmaken op rekening nr. NL50 RABO 0373732783 t.n.v. Kerkrentmeesters Herv.Kerk Wijnjewoude o.v.v. , Donatie, of vrienden van de klokkenstoel.