Klok van Duurswoude.

Klokkenroof in Nederland.

In de tweede wereld oorlog roofden de Duitsers klokken uit de kerken om deze te laten om smelten en te hergebruiken.
Op 3 februari 1943 roofden de Duitser alle vier de klokken uit de hervormde kerk van Epe.
Klokkenepe Twee van de klokken werd door het verzet gedumpt in het bos in de buurtschap Schaveren.
Dit werd echter verraden, en werden de klokken op een nieuwe plek ingegraven en afgedekt aan de Westerdorperheideweg in Emst. De Duitsers dreigden met represailles als de klokken niet binnen een bepaalde tijd terug kwamen.
Om represailles te voorkomen werden de klokken teruggebracht.
Op een van de klokken stond toen geschreven: ’Hij die met klokken schiet, die wint de oorlog niet.’
Een andere spreuk was. ‘Wie de klok haalt uit de toren, heeft de oorlog reeds verloren.’
In 1946 werden voor de Hervormde kerk van Epe drie nieuwe klokken gegoten.
De kleinste van de vier klokken, de zogenaamde Theodoricusklok, met een diameter van 65 cm en een gewicht van 250 kg, is later als enigste terug gevonden in Duitsland.
Volgens een opschrift op de klok is deze in 1501 opnieuw gegoten.
In 1951 werdt deze Theodoricusklok, verkocht voor 1500 gulden, aan de Hervormde gemeente “Duurswoude” Wijnjewoude.
Klokkenepe1

De inbeslagname van de klokken verliep in spoedtempo. Op 15 december 1943 waren volgens Duitse lijsten 2820 exemplaren opgeëist, met een gezamenlijk gewicht van 2.390.649 kg. Eind juli 1944 waren 4568 klokken samen goed voor 3.794.225 kg. Het snelle geallieerde offensief en het gebrek aan vervoermiddelen verhinderden de Duitsers alle in beslag genomen klokken mee te nemen. Na de oorlog werden in België nog 373 klokken teruggevonden.