Activiteitencommissie

  

• 13 oktober Johannes de Heer liederen
De middagdienst is in de kerk van Weinterp met als voorganger
M. van Heijningen.
Tijdens de dienst worden de liederen uit de bundel van Johannes de Heer gezongen.
Na de dienst is er gelegenheid om gezamenlijk koffie te drinken.

• 18 oktober Avond voor de jeugd
De jongeren van onze gemeente worden deze avond uitgenodigd in gebouw “De Driehoek”.

• 9 november Gezellige avond
Alle gemeenteleden worden voor deze avond uitgenodigd in
gebouw “De Driehoek”.