Activiteitencommissie

11 november 2018                                                                                             Koffiedrinken na de dienst

GEZELLIGE MIDDAG / AVOND 24 NOVEMBER

De activiteitencommissie organiseert op 24 november een gezellige
middag / avond.
De oudste gemeenteleden, die weinig meer van huis komen, worden
gevraagd om ’s middags een autotochtje te maken en dan krijgen ze onderweg koffie / thee met gebak aangeboden.
Ze worden van huis gehaald en weer thuisgebracht.
Vanaf 18:00 is het de bedoeling om gezamenlijk, met zoveel mogelijk gemeenteleden, te eten in gebouw “De Driehoek”.
Na het eten gezellig samenzijn.
Er zijn handwerkspullen te koop.

9 december Adventsviering in gebouw “De Driehoek”.
Voorganger M. van Heijningen
De kinderen van de zondagsschool werken hieraan mee.
Na afloop chocolademelk.

15 december Kerstzangdienst in “De Swingel” 
Aanvang: 19:00 uur
M.m.v. Zangkoor “Looft den Heer” uit Wijnjewoude samen met het koor uit Gorredijk

24 december Kerstnachtdienst 22:00 uur in Duurswoude
Voorganger: M. van Heijningen
Enkele leden van Euphonia zorgen voor de begeleiding.

25 december 1ste Kerstdag                                                                               Weinterp       Aanvang 10:00 uur
Voorganger: Ds. G. Oberink
Organist Hendrik Jan Kiers en Jurjen v.d. Velde op cornet