Zondagsschool Wijnjewoude

De bovenstaande foto is de zondagsschool van Duurswoude in 1908.
Voorheen werd er zondagsschool gehouden in een gebouwtje naast de oude pastorie aan de Weinterp en in Duurswoude in de consistorie bij de kerk.
Daarna werd er jaren zondagsschool gehouden in het gebouw
”De Driehoek” Merkebuorren 3, Wijnjewoude.
De zondagsschool is opgezet voor alle kinderen in en rond Wijnjewoude.
Op de zondagsschool zitten zowel Hervormde als Gereformeerde kinderen.
Gezien de leeftijd van onze kinderen is er tijdelijk geen zondagschool.

Op de zondagsschool zongen we Bijbelse liederen en lezen we een stukje uit het blad ”de hervormde zondagsschool” of de kinderbijbel.
Het Kerstfeest vieren we op 2e  Kerstdag ’s avonds in de kerk van Weinterp.
We zingen dan kerstliederen en wordt het kerstevangelie verteld.
In de pauze krijgen de kinderen chocolademelk en een koekje.
Na de pauze is er een vrije vertelling. Meestal een spannend verhaal.
Na de vrije vertelling zingen we nog enkele liederen.
De kinderen ontvangen na afloop een boekje.
Vanzelfsprekend zijn de gemeenteleden ook welkom.
Als afsluiting vlak voor de zomervakantie hebben we een spelmorgen of -middag.
Deze spelmorgen of -middag wordt gehouden op camping ”De Ikeleane”, Bakkeveen.

Tijdens deze morgen of middag behandelen wij een thema uit de Bijbel.
Soms krijgen we hier moeilijke vragen over en we doen heeeeel veel spelletjes.

In 1997 Werd A. Schievink (Beppe Aaltje) door de burgemeester gehuldigd, zij gaf toen al 40 jaar leiding aan de zondagsschool.  Toen in 2020 het besluit viel om over te gaan naar een jeugdclub had A. Schievink reeds 65 jaar leiding gegeven aan de zondagsschool.