Cijfers ANBI Diaconie

Hierbij de gegevens van de diaconie.

RSIN.Nr: 824112593

Inkomsten Cijfers 2016 Cijfers 2017 Begroting 2018
Diaconie C. € 334,00 €   225,00 € 300,00
Doel C. € 2.779,71 € 2.718,78 € 2.800,00
Rente € 194,68 € 194,00
Onroerend goed € 8.129,46 € 8.183,52 € 14.500,00
Kerk TV € 250,00
Doorberekende waterschapslasten € 149,68 €    152,36 € –
Rente rendement rek. € 584,02 €    434,26 € 550,00
Dividend euro obl. € 1.322,63 €   951,66 € 1.300,00
Totaal € 13.494,18 € 12.665,58 € 19.894,00
Uitgave
Afdracht doel C. € 5.400,00 € 5.575,00 € 5.600,00
Vrije giften € 600,00 € 1.000,00 € 1.000,00
verplichte Kerkelijke bijd. € 1.695,90 €   677,34 € 750,00
Bloemen evang. bejaardenZ. € 1.982,90 € 2,358,48 € 2.250,00
Administratie € 558,22 €   715,19 € 300,00
KKG Beheer landerijen € 594,54 €   598,51 € 1.000,00
Waterschap lasten € 836,89 €   304.72
Diaconaal plaatselijk € 1.221,19 € 1.149,32 € 4.000,00
Div. K & D (kerkenraadskas) € 2.684,88 € 2.466,51 € 3.000,00
huur Gebouw € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00
Pastoraat Kerkrentmeesters
Diverse (pastoraat) € 950,00 € 1.565,14 € 1.700,00
Instalatie
Kosten site +internet etc € 1.390,15 € 1.105,76 € 1.300,00
Totaal 20414,67 € 20.015,97 23.400,00

De Diaconie.